Wszystko o sanatoriach i uzdrowiskach [2024]

Baza wiedzy o sanatoriach w 2024 roku

Sanatorium to ośrodek, którego funkcją jest kontynuacja leczenia rozpoczętego w szpitalu. Aby zakwalifikować się do kuracji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), trzeba uzyskać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Sanatorium to placówka położona w miejscowości uzdrowiskowej. Głównym celem ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, bazując na naturalnych atutach uzdrowiska.

E-skierowania do sanatorium

Do wystawienia skierowania do sanatorium jest uprawniony lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli ten z kontraktem z NFZ-em lub pracujący w placówce współpracującej z NFZ-em. Decyzję podejmuje na podstawie wyników zleconych badań. Ponadto uwzględnia wszelkie wskazania i potencjalne przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego.

Ważną nowością w przypadku wyjazdów do sanatorium jest wprowadzone ostatecznie od 1 lipca 2023 roku e-skierowanie. Oznacza ono koniec z tradycyjnymi papierowymi skierowaniami od lekarzy. E-skierowanie jest znacznie wygodniejszym rozwiązaniem, ponieważ dokument jest przekazywany automatycznie do odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ-u, bez konieczności osobistego dostarczenia czy przesłania dokumentu pocztą. Od stycznia br. do końca czerwca obowiązywał tzw. okres przejściowy, podczas którego lekarze mogli jeszcze powszechnie wystawiać skierowania w formie papierowej. Osoby, które otrzymały takie skierowanie, musiały je dostarczyć do NFZ-u w ciągu 30 dni od daty wystawienia, aby uniknąć utraty ważności dokumentu.

Po zarejestrowaniu skierowania zostaje ono ocenione przez specjalistę w dziedzinie balneologii, medycyny fizykalnej bądź rehabilitacji medycznej. Jeżeli skierowanie zostanie uznane za odpowiednie i kompletne, kuracjusz otrzyma informację o rodzaju oraz miejscu przewidzianego leczenia uzdrowiskowego.

Ważne informacje dotyczące skierowań do sanatorium

Aktualnie przepisy nie wymagają ponownej weryfikacji skierowań do sanatorium po 18 miesiącach od ich wystawienia. Wcześniej było to konieczne. Niestety lekarze często odsyłali skierowania, nie uwzględniając, czy po upływie 18 miesięcy nadal są one zasadne.

Na skierowaniu do sanatorium lekarz jest zobowiązany do umieszczenia informacji na temat leczenia onkologicznego pacjenta, jeśli miało miejsce w ciągu ostatnich 5 lat. Jest to ważne, ponieważ takie leczenie może być przeciwwskazaniem do leczenia w sanatorium. Jeśli chodzi o badanie RTG klatki piersiowej, obecnie jest ono wymagane tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne. Wcześniej była to standardowa procedura.

Jak uzyskać informacje o miejscu w kolejce do sanatorium?

Po zakwalifikowaniu nas przez lekarza do wyjazdu do sanatorium jedyną rzeczą, jaką należy zrobić, to czekać na powiadomienie o dacie wyjazdu. Chcąc dowiedzieć się, kiedy mniej więcej możemy spodziewać się wyjazdu, możemy skorzystać z przeglądarki skierowań do sanatorium, do której wystarczy wprowadzić numer skierowania, znajdujący się na potwierdzeniu zakwalifikowania do sanatorium, oraz datę urodzenia. W odpowiedzi otrzymamy orientacyjny czas oczekiwania, liczbę osób w kolejce, termin i miejsce leczenia oraz nazwę oraz adres sanatorium.

Ostateczną informację o terminie wyjazdu kuracjusz otrzyma od NFZ-u nie później niż dwa tygodnie przed wyznaczoną datą.

Ile trwa pobyt w sanatorium?

Pobyt dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Natomiast pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni, ale jest częściowo odpłatny. Kuracjusze ponoszą koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem w sanatorium. W 2023 roku ceny wahają się od 10,6 do 40,9 zł za dobę w zależności od standardu pokoju i sezonu. Opłaty nie mogą przekroczyć stawek określonych przez ministra zdrowia.

Dorosłym zalecane jest korzystanie z leczenia w sanatoriach nie częściej niż co 18 miesięcy. Mimo to po zakończeniu turnusu o kolejne skierowanie do sanatorium można ubiegać się po upływie 12 miesięcy. Jednym z głównych powodów wprowadzenia tej reguły jest chęć zapewnienia, aby lekarz miał wystarczającą ilość czasu do oceny efektów poprzedniej kuracji. Ten system miał spowodować spadek liczby osób oczekujących na turnus sanatoryjny.

Jeśli kuracjuszowi dłuży się czekanie w kolejce do sanatorium, i nie przynależy on do grup uprzywilejowanych, takich jak honorowi dawcy krwi, weterani czy inwalidzi wojenni, którzy do sanatoriów mogą wyjechać natychmiast, może skorzystać z opcji wyjazdu ze zwrotów. Czyli skorzystać na tym, że ktoś zrezygnował z wyjazdu do sanatorium.

Jak zmienić termin pobytu w sanatorium?

Jeśli nie jesteśmy w stanie wyjechać do sanatorium w przydzielonym terminie, na przykład z uwagi na chorobę bądź konieczność zapewnienia opieki bliskiemu, i nie chcemy, by skierowanie straciło ważność, należy niezwłocznie zwrócić je NFZ-u i załączyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji. Pełna dokumentacja musi zostać dostarczona do NFZ-u przed planowanym początkiem turnusu. Decyzję o ewentualnym przesunięciu terminu podejmie oddział NFZ-u po zweryfikowaniu dostarczonych informacji.