Jakie są przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego seniora?

przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego seniora

Leczenie uzdrowiskowe jest popularną formą kuracji. Niestety nie każdy chętny będzie mógł wziąć w niej udział. Istnieje szereg schorzeń, które wykluczają pacjenta z terapii w sanatorium. Kto nie powinien z niego korzystać?

Jakie są przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego dorosłych?

Przeciwwskazania, podobnie jak wskazania do leczenia uzdrowiskowego, uregulowano w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5 stycznia 2012 roku w sprawie kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego”. Ministerialna lista składa się z następujących pozycji:

 • ostre choroby zakaźne;
 • choroby zakaźne (czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze, grzybica, świerzb, owsica, lamblioza);
 • ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry);
 • wirusowe zapalenia wątroby oraz objawy żółtaczki;
 • choroby mające istotne wskazania do zabiegów chirurgicznych w trybie ostrym (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne);
 • pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania;
 • niewydolność wątroby;
 • skazy krwotoczne;
 • choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie;
 • głębokie zaburzenia osobowości i zachowania stwarzające problemy w funkcjonowaniu społecznym;
 • organiczne zaburzenia psychiczne upośledzające funkcje poznawcze,
 • zniedołężnienie, całkowita niesprawność do samoobsługi;
 • choroby wyniszczające układowe;
 • ciężkie stany ogólne z przeciwwskazaniami do transportu;
 • nietrzymanie moczu i kału dużego stopnia (cewnikowanie na stałe pęcherza);
 • zespół uzależnienia od alkoholu, uzależnienie od substancji psychoaktywnych;
 • padaczka z częstymi napadami (raz w miesiącu lub częściej, padaczka skroniowa);
 • czynna choroba nowotworowa;
 • stany w przebiegu leczenia operacyjnego lub zachowawczego czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych i nowotworów nerki, jeżeli leczenie uzdrowiskowe ma nastąpić przed upływem 5 lat. W przypadku pozostałych chorób nowotworowych przed upływem roku od zakończenia leczenia;
 • ciąża i okres karmienia;
 • choroby niedokrwienne serca takie jak:

– stabilna choroba niedokrwienna serca w stadium III-IV według CCS – stopień ograniczenia – codziennej aktywności życiowej,

– niestabilna choroba niedokrwienna serca,

– zawał mięśnia sercowego, a także:

– osoby w pierwszych dwóch tygodniach po zawale,

– chorzy ze znacznie upośledzoną funkcją skurczową < 35%,

– pacjenci po zawale z wybitnie dodatnią próbą wysiłkową;

 • zaburzenia rytmu serca takie jak:

– zespół chorego węzła zatokowego bez zabezpieczenia stymulatorem układu przewodzącego,

– utrwalone migotanie przedsionków bez odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego lub z niewydolnością krążenia,

– zespół preekscytacji z częstymi napadami migotania przedsionków lub częstoskurczów nawrotnych,

– migotanie komór w wywiadzie z wyjątkiem migotania komór we wczesnej fazie zawału i w wyniku ostrych zaburzeń elektrolitowych,

– częstoskurcz utrwalony w badaniu holterowskim (ponad 30 sekund) lub częste napady,

– częstoskurczu w wywiadzie związane z organiczną choroba serca,

– częstoskurcz nieutrwalony, salwy i pary pobudzeń dodatkowych.

 • zaburzenia przewodzenia: blok przedsionkowo-komorowy III stopnia bez zabezpieczenia układem stymulującym oraz bloki trójpęczkowe pęczka Hisa;
 • choroby mięśnia sercowego w fazie ostrej;
 • kardiomyopatia rozstrzeniowa z towarzyszącą niewydolnością krążenia;
 • infekcyjne zapalenie wsierdzia;
 • nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka, w fazie złośliwej oraz w fazie powikłań narządowych – takich jak: niewydolność serca III-IV według NYHA oraz niewydolność nerek;
 • stany endokrynologiczne w zakresie przysadki, tarczycy i nadnerczy w okresie niewyrównania hormonalnego.

Jakie są przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego dzieci?

Podczas kwalifikacji dziecka do leczenia uzdrowiskowego uwzględnia się te same aspekty, co w przypadku d0rosłych, a także przeciwwskazania dodatkowe:

 • upośledzenia umysłowe znaczne lub głębokie;
 • zespół Downa powodujący znaczny i głęboki niedorozwój; 
 • padaczkę – z uwzględnieniem stanu klinicznego i częstotliwości napadów; 
 • wady serca siniczne i warunkowo siniczne; 
 • schorzenia wymagające specjalnej, indywidualnej opieki (niewidomi, głuchoniemi) – tylko w przypadku braku opiekuna; 
 • wady wrodzone ograniczające w znacznym stopniu czynności organizmu lub poszczególnych narządów; 
 • ropne zmiany na skórze.

Skierowanie a przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego

Jeśli zdecydujemy się na leczenie uzdrowiskowe w ramach dofinansowania, wcześniej musimy uzyskać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Doktor po przeanalizowaniu naszej dokumentacji medycznej zdecyduje, czy kwalifikujemy się do tej formy kuracji, oraz wskaże typ placówki, do której powinniśmy się udać. W skierowaniu lekarz uwzględni ewentualne przeciwwskazania do korzystania z niektórych zabiegów terapeutycznych.

Po złożeniu dokumentu do oddziału wojewódzkiego NFZ zasadność wystawienia skierowania zweryfikuje specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej. Dla niego uzasadnienie lekarza kierującego jest jedynie wskazówką. Balneolog może uwzględnić dodatkowe przeciwwskazania, przydzielić nam inny typ placówki uzdrowiskowej niż ta wskazana w skierowaniu, a nawet odrzucić wniosek. Swoją decyzję musi odpowiednio umotywować. Wnioskodawca albo osoba przez niego upoważniona ma prawo złożyć odwołanie.

Wyjazd do sanatorium a przeciwwskazania po wystawieniu skierowania

Jeśli przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego wystąpią w okresie między otrzymaniem skierowania (zatwierdzeniem go przez Narodowy Fundusz Zdrowia) a wyjazdem do placówki uzdrowiskowej, należy niezwłocznie poinformować o tym oddział NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Dobrze, by stanowisko zostało odpowiednio uargumentowane, oraz wzbogacone o dokumentację potwierdzającą aktualny stan naszego zdrowia. Jeśli będzie to możliwe, Fundusz wyznaczy nowy termin wyjazdu zgodnie z terminem pierwszego złożenia wniosku. W przypadku choroby długotrwałej na leczenie uzdrowiskowe będzie można wyjechać dopiero po zakończeniu terapii oraz wcześniejszym ponownym uzyskaniu skierowania i wydaniu zgody przez NFZ.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *