Kategoria: Finanse

renta socjalna

Ile w 2023 roku wynosi renta socjalna?

Renta socjalna to świadczenie wypłacane co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom uznanym za niezdolne do pracy. Co warto wiedzieć o rencie socjalnej,...

sposób obliczania renty

W jaki sposób jest obliczana renta?

Renta jest ważnym elementem wsparcia finansowego dla osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie pracować. O jej wysokości decyduje szereg czynników. Sprawdź,...

stopnie niepełnosprawności

Jakie są stopnie niepełnosprawności?

Polskie prawo niepełnosprawność definiuje się jako trwałe lub okresowe ograniczenie w zakresie sprawności fizycznej, psychicznej lub umysłowej. Ogranicza ona możliwość pełnienia ról społecznych, nauki,...

prewencja rentowa ZUS

Czym jest prewencja rentowa ZUS?

Prewencja rentowa to strategiczne działania prowadzone przez ZUS mające na celu poprawę zdrowia osób ubezpieczonych, które od dłuższego czasu korzystają ze świadczeń takich jak...