Jakie są wskazania do leczenia uzdrowiskowego seniora?

wskazania do leczenia uzdrowiskowego seniora

Leczenie uzdrowiskowe to forma terapii prowadzona w specjalistycznych ośrodkach. Jego celem jest kuracja chorób przewlekłych poprzez wykorzystanie naturalnych rezerw czynnościowych organizmu, a także zapobieganie powikłaniom schorzeń i ich nawrotowi przy utrzymującej się chorobie przewlekłej. Sprawdź, jakie dolegliwości kwalifikują pacjenta do skorzystania z pobytu w sanatorium.

Kto może jechać na leczenie uzdrowiskowe?

Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego określa minister zdrowia w ramach rozporządzenia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami lekarz kierujący pod uwagę powinien wziąć następujące schorzenia pacjenta:

 • choroby ortopedyczno-urazowe;
 • choroby układu nerwowego;
 • choroby reumatologiczne (reumatoidalne zapalenie stawów);
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie;
 • choroby naczyń obwodowych;
 • choroby górnych dróg oddechowych;
 • choroby dolnych dróg oddechowych;
 • choroby układu trawienia;
 • cukrzycę;
 • otyłość;
 • choroby endokrynologiczne;
 • osteoporozę;
 • choroby skóry;
 • choroby kobiece;
 • choroby nerek i dróg moczowych;
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego;
 • choroby oka i przydatków oka.

Wskazaniem może być również rehabilitacja uzdrowiskowa po ciężkich chorobach lub w ramach zakończenia leczenia operacyjnego, której cel skupia się na jak najszybszym ponownym włączeniu rekonwalescenta do życia społecznego: w tym jego powrotu do aktywności zawodowej. Należy pamiętać, że pobyt w sanatorium uzdrowiskowym uważa się za kontynuację leczenia szpitalnego.

Wskazania do leczenia uzdrowiskowego seniora a skierowanie

Aby skorzystać z dofinansowanego leczenia uzdrowiskowego, musimy otrzymać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach kierunków leczniczych uzdrowisk doktor określa typ zakładu lecznictwa uzdrowiskowego odpowiedni do leczenia naszego schorzenia oraz opisuje przebieg choroby będącej wskazaniem do kuracji.

W przypadku kwalifikowania do uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych pod uwagę bierze się także:

 • stan ogólny pacjenta, w szczególności (wydolność: układu krążenia, układu oddechowego, nerek);
 • choroby współistniejące u pacjenta;
 • zdolność do samoobsługi;
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego, jeżeli pacjent kolejny raz korzysta z tej formy opieki.

Po złożeniu skierowania do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zasadność wystawienia skierowania ocenia specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej.

Wskazania do leczenia uzdrowiskowego a pogorszenie stanu zdrowia seniora

Jeżeli w okresie między zatwierdzeniem skierowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia a wyjazdem do placówki uzdrowiskowej wystąpią poważne komplikacje zdrowotne (uniemożliwiające wyjazd na leczenie), należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie oddział NFZ. Nasze stanowisko powinno być szczegółowo opisane oraz poparte dokumentacją medyczną potwierdzającą aktualny stan zdrowia. Jeśli Fundusz przychyli się do naszego uzasadnienia, w miarę możliwości wyznaczy nowy termin wyjazdu zgodnie z terminem pierwszego złożenia wniosku. W przypadku choroby długotrwałej do sanatorium bądź szpitala uzdrowiskowego będzie można wyjechać dopiero po zakończeniu leczenia oraz wcześniejszym ponownym złożeniu wniosku do NFZ.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *