Polityka prywatności

  1. Simpliteca.com Paweł Moczulski właściciel serwisu Seniore.pl (dalej “Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
  2. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić, ani usunąć.
  3. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Simpliteca.com Paweł Moczulski wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych przez Serwis i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu, w prawnie usprawiedliwionych celach Simpliteca.com Paweł Moczulski, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Simpliteca.com Paweł Moczulski oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych jest Simpliteca.com Paweł Moczulski.
  4. Simpliteca.com Paweł Moczulski nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Simpliteca.com Paweł Moczulski dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa
  5. Simpliteca.com Paweł Moczulski gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
  6. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.
  7. Serwis zawiera odnośniki/linki do innych stron WWW. Simpliteca.com Paweł Moczulski nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
  8. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres email: [email protected]
  9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.

Newsletter seniore.pl

Dziękujemy, że jesteś zainteresowany newsletterem Seniore.pl.

Działamy w zgodzie z nowym prawem ochrony danych osobowych, dlatego prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (adresu e-mail oraz historii otwieralności wiadomości) przez Simpliteca.com Paweł Moczulski z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych.

Pamiętaj, że zawsze możesz cofnąć swoją zgodę (wypisać się z listy), klikając w link dezaktywacyjny, zawarty w każdej wiadomości od nas.

Poniżej informacje, które zgodnie z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych jesteśmy Ci winni: