Kategoria: Strefa ciała

prywatne a publiczne domy opieki

Prywatne a publiczne domy opieki

Domy opieki, zarówno państwowe, jak i prywatne, pełnią kluczową rolę w trosce o dobro osób wymagających stałej opieki. Chociaż obie formy mają za zadanie...

personel w domach opieki

Kwalifikacje personelu w domach opieki

Normy zatrudnienia w przypadku domów opieki są kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej jakości usług oraz bezpieczeństwa pobytu pensjonariuszy. Kluczowe znaczenie mają w tym względzie zapewnienie...

dom opieki dla osób z demencją

Dom opieki dla osób z demencją

Demencja najczęściej dotyka osoby po 65 roku życia. Charakteryzuje się postępującym obniżeniem sprawności umysłowej oraz osłabieniem funkcji poznawczych, takich jak pamięć czy zdolność do...