Co senior powinien wiedzieć przed wyjazdem do sanatorium?

Co dobrze wiedzieć przed wyjazdem do sanatorium?

Wyjazd do sanatorium to szansa na relaks i wytchnienie, ale także obawa towarzysząca zmianie otoczenia. Pobyt na leczeniu uzdrowiskowym będzie mniej stresujący, jeśli wcześniej poznamy zasady, którymi rządzi się turnus. O czym warto wiedzieć, zanim pojedziemy do sanatorium?

Jakie dokumenty należy zabrać do sanatorium?

Jeśli senior na turnus jedzie w ramach skierowania do sanatorium, musi pamiętać, aby oprócz tak podstawowych dokumentów jak dowód tożsamości (osobisty) zabrać ze pisemną informację o skierowaniu nas przez Narodowy Fundusz Uzdrowiskowy na leczenie uzdrowiskowe. Skierowania na leczenie uzdrowiskowe nadal wystawiane są w formie papierowej, mimo obowiązywania skierowań w formie elektronicznej.

Na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać legitymację emeryta bądź rencisty. Numer legitymacji zawierający oznaczenie oddziału wojewódzkiego ZUS-u będzie stanowił Twój aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Gdy z pobytu na leczeniu uzdrowiskowym korzysta osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, dodatkowo powinna ona zabrać dokument, który to potwierdzi.

By leczenie uzdrowiskowe zostało dobrane jak najlepiej do potrzeb pacjenta, należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną ułożoną chronologicznie. W dokumentacji medycznej powinny znaleźć się takie informacje jak:

  • wyniki badań podstawowych i wyniki badań dodatkowych,
  • informacje o uczuleniach,
  • wyniki konsultacji specjalistycznych,
  • informacje o lekach, które zażywasz,
  • karty informacyjne ze szpitala / wypis (pobyt w sanatorium jest kontynuacją leczenia szpitalnego),
  • potwierdzenie szczepienia przeciwko COVID-19 (jeśli takiemu się poddaliśmy; nie jest to wymagane).

W przypadku stwierdzenia braków formalnych pomoc w skompletowaniu dokumentów może zaoferować Ci lekarz ubezpieczenia zdrowotnego pełniący rolę lekarza kierującego, kwalifikującego do leczenia uzdrowiskowego / leczenia ambulatoryjnego czy rehabilitacji uzdrowiskowej. On najlepiej zna Twój stan zdrowia, gdyż ocenia go pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego.

Na czym polega terapia w sanatorium?

Leczenie uzdrowiskowe w sanatorium to szereg korzyści. Jest prowadzone w postaci zabiegów wyłącznie z udziałem naturalnych surowców leczniczych. Przed zabiegami zawsze uwzględnia się aktualny stan zdrowia pacjenta.

Jakie koszty będę musiał ponieść na wyjeździe do sanatorium?

Dorosły ubezpieczony (poza pewnymi wyjątkami) ponosi koszty przejazdu do sanatorium i powrotu. Jest też zobowiązany do poniesienia częściowej odpłatności za zakwaterowanie. Musi także uregulować częściową odpłatność za wyżywienie oraz pokryć koszty dodatkowe, np. opłatę uzdrowiskową.

Czy w sanatorium jestem ubezpieczony?

Opłaty związane z ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków nie są obowiązkowe. Decyzję w tym zakresie podejmuje świadczeniobiorca.

O której rozpoczyna się i kończy doba uzdrowiskowa?

Leczenie w warunkach stacjonarnych rozpoczyna się o 14 pierwszego dnia pobytu, z kolei kończy o 12 ostatniego dnia turnusu.

Co będzie, jeśli spóźnię się do sanatorium?

Ani przepisy, ani umowy zawarte między Narodowym Funduszem Zdrowia a placówkami leczniczymi nie regulują kwestii wcześniejszych przyjazdów i wyjazdów do sanatorium oraz spóźnień kuracjuszy. Fundusz płaci jedynie za leczenie faktycznie zrealizowane przez świadczeniobiorcę. Wysokość opłaty pobieranej za tzw. pustostany ustala się indywidualnie przez każdego świadczeniodawcę. NFZ nie zajmuje stanowiska w tym zakresie.

Czy małżonkowie dostaną wspólny pokój w sanatorium?

Podmiot leczniczy dokonuje wyboru standardu pokoju, biorąc pod uwagę możliwości pacjenta. Narodowy Fundusz Zdrowia nie pośredniczy w rezerwacji określonego rodzaju pokoju ani nie gwarantuje wspólnego zakwaterowania małżonkom. Kwestie zakwaterowania zainteresowany musi ustalać bezpośrednio z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego.

Czy przed wyjazdem do sanatorium muszę wykonać test covidowy?

Od 28 marca 2022 roku zakład lecznictwa uzdrowiskowego (w tym sanatorium) nie ma prawa żądać od pacjenta negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Czy w sanatorium trzeba nosić maseczki?

28 marca 2022 roku został zniesiony obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych, jednak nie dotyczy to podmiotów medycznych. W praktyce oznacza to, że kuracjusze muszą zasłaniać usta i nos. Choć w każdej chwili może się to zmienić.

Czy w sanatorium są prowadzone badania lekarskie?

Tak. W czasie pobytu kuracjusza w sanatorium uzdrowiskowym / szpitalu uzdrowiskowym jest on poddawany regularnym, zazwyczaj cotygodniowym, kontrolnym badaniom lekarskim.

Jak długo trwa leczenie uzdrowiskowe?

Długość leczenia uzdrowiskowego seniora jest zależna od typu placówki, do którego zostaliśmy przydzieleni w ramach skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku pobytu w sanatorium zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych leczenie uzdrowiskowe trwa 21 dni.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *