Czym jest opłata uzdrowiskowa?

opłata klimatyczna

Opłata klimatyczna miejscowa jest formą podatku służącego wsparciu miejscowości o korzystnych właściwościach klimatycznych i walorach krajobrazowych, które z powodu swojego charakteru mają pewne ograniczenia, na przykład w zakresie rozwoju przemysłu. Jeśli planujesz pobyt dłużej niż dobę w takiej miejscowości, opłata będzie dotyczyć także Ciebie.

Opłata uzdrowiskowa

Opłata uzdrowiskowa to specyficzna wersja opłaty klimatycznej, dedykowana miejscowościom z oficjalnym statusem uzdrowiskowym. Jeśli planujesz spędzić tam dłużej niż dobę, nie tylko w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, ale również zdrowotnych, musisz ją uiścić. Obejmuje to zarówno osoby korzystające z sanatoriów prywatnie, jak i przez NFZ.

Miejsce może pobierać opłatę uzdrowiskową, jeśli spełnia konkretne kryteria, takie jak posiadanie naturalnych surowców leczniczych czy spełnienie wymogów dotyczących ochrony środowiska.

Opłata klimatyczna

Opłata klimatyczna pobierana jest w przypadku gmin spełniających kryteria z 2007 roku, wskazane przez Radę Ministrów. Obejmuje to obecność takich atrakcji jak parki narodowe, muzea czy zabytki. Kluczowym kryterium jest jednak obecność odpowiedniej bazy noclegowej.

opłata uzdrowiskowa

Jakie są stawki i kiedy należy zapłacić?

Opłatę uiścić trzeba za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Wysokość stawki ustala rada gminy, ale musi ona być w ramach maksymalnych stawek określanych przez Ministra Finansów. Od stycznia 2023 roku gminy uzdrowiskowe mogą ustalić maksymalny pułap opłaty uzdrowiskowej na poziomie 5,4 zł za dobę pobytu.

Zniżki mogą być dostępne w pewnych okresach, na przykład poza sezonem. Opłatę najczęściej reguluje się w pierwszym dniu po przyjeździe firmie świadczącej usługi hotelarskie lub osobie prywatnej oferującej kwatery noclegowe.

Zwolnienia i ulgi

Pewne grupy osób są zwolnione z opłat klimatycznych. Wśród nich są osoby przebywające w szpitalach, osoby niewidome oraz uczestnicy zorganizowanych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej. Właściciele domów letniskowych w danej miejscowości i członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych również mogą korzystać z ulg, ale wszystko zależy od indywidualnych przepisów.

opłata uzdrowiskowa

Opłaty klimatyczne i uzdrowiskowe mają na celu wsparcie miejscowości o specyficznych walorach. Jeśli planujesz podróż do takich miejsc, warto wcześniej dowiedzieć się, jaka wysokość opłaty będzie Cię obowiązywać i czy być może nie jesteś zaliczony do grupy osób zwolnionych z jej uiszczania. Tym bardziej że to nie jest jedyna opłata, jaką zazwyczaj trzeba ponieść w związku z pobytem w ośrodku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *