Ile trzeba czekać na pobyt w sanatorium w 2024 roku?

kolejka do sanatorium

Lata oczekiwania na turnus w sanatorium finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia to już historia. Kolejki do ośrodków są znacznie krótsze niż kiedyś, a gdzieniegdzie na leczenie możemy ruszyć niemal do razu.

Co wpływa na długość oczekiwania do sanatorium z NFZ?

To złożona odpowiedź, gdyż czas oczekiwania na leczenie sanatoryjne współfinansowane przez NFZ jest determinowany przez wiele czynników. Liczbę pacjentów oczekujących w kolejce do sanatorium w poszczególnych województwach, stan zdrowia kuracjuszy i dostępność wolnych miejsc w ośrodkach.

Skierowania na leczenie są rejestrowane przez wojewódzkie oddziały NFZ-u, których w Polsce jest tyle co województw – 16. O przynależności do oddziału decyduje miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Czas oczekiwania liczy się od daty złożenia skierowania do NFZ, a nie od momentu jego wystawienia przez lekarza. Możliwa potrzeba uzupełniania dokumentacji może wydłużyć czas oczekiwania o maksymalnie 14 dni.

ile trzeba czekać w kolejce do sanatorium

Jak długo czeka się na leczenie w sanatorium w 2024 roku?

Zamiast wyciągać średnią, lepiej skupić się na danych z poszczególnych oddziałów NFZ-u, ponieważ są precyzyjniejsze.

Szczegółowe czasy oczekiwania w poszczególnych województwach przedstawiają się następująco:

 • Dolnośląskie: 14 miesięcy,
 • Kujawsko-pomorskie: 7 miesięcy,
 • Lubelskie: 4 miesiące,
 • Lubuskie: 11 miesięcy,
 • Łódzkie: 9 miesięcy,
 • Małopolskie: 11 miesięcy,
 • Mazowieckie: 11 miesięcy,
 • Opolskie: 10 miesięcy,
 • Podkarpackie: 8 miesięcy,
 • Podlaskie: 6 miesięcy,
 • Pomorskie: 8 miesięcy,
 • Śląskie: 12 miesięcy,
 • Świętokrzyskie: 9 miesięcy,
 • Warmińsko-mazurskie: 3 miesiące,
 • Wielkopolskie: 9 miesięcy,
 • Zachodniopomorskie: 7 miesięcy.

Jak sprawdzić aktualny status skierowania?

Jeśli zechcesz sprawdzić aktualny status swojego skierowania do sanatorium, wystarczy, że odwiedzisz stronę internetową centrali Funduszu i skorzystasz z przeglądarki skierowań. Z przeglądarki można skorzystać po wprowadzeniu numeru skierowania i daty urodzenia.

oczekiwanie w kolejce do sanatorium

Jak skrócić czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium?

Sposobem skrócenia czasu oczekiwania na wyjazd do sanatorium jest skorzystanie z tzw. zwrotów, czyli zajęcia miejsca kuracjusza, który zrezygnował z wyjazdu.

Jak widać, sytuacja w zakresie dostępności leczenia sanatoryjnego w ramach NFZ-u poprawia się, a to niewątpliwie dobra wiadomość dla kuracjuszy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *