Nowe obowiązki dla kierowników i dyrektorów DPS

obowiązki dyrektorów i kierowników DPS

28 lipca 2023 roku Sejm podjął decyzję w sprawie proponowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej. Większość poprawek zgłoszonych przez Senat została odrzucona. W przypadku domów pomocy społecznej istotna zmiana dotyczy wprowadzenia rejestru zdarzeń nadzwyczajnych w domach opieki i umożliwienia pensjonariuszom pobytów krótkoterminowych. 

Nowa forma opieki w domach pomocy społecznej

Nowelizacja zacznie obowiązywać od listopada i wprowadzi zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej. DPS-y będą mogły oferować usługi opieki krótkoterminowej, zarówno w formie całodobowej, jak i dziennej, dla osób. Dzięki temu członkowie rodzin oraz opiekunowie osób zależnych otrzymają wsparcie w codziennych obowiązkach, a także możliwość skorzystania z czasowego zastępstwa w opiece nad bliskimi.

Publiczny dom opieki społecznej będzie mógł zapewnić wsparcie w formie dziennej – od 4 do 12 godzin dziennie, ale nie więcej niż przez 30 dni w ciągu roku, lub całodobowej – również przez 30 dni. W obydwu przypadkach pobyt będzie można przedłużyć maksymalnie o kolejny miesiąc.

obowiązki dla kierowników DPS-u

Bezpieczeństwo w DPS-ach – rejestr zdarzeń nadzwyczajnych

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców domów pomocy społecznej wprowadzono dodatkowy obowiązek dla kierowników i dyrektorów tych instytucji. Muszą oni prowadzić rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. Dotyczy to wszelkich sytuacji związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia mieszkańców ośrodka, czyli osób przewlekle chorych, w zaawansowanym wieku. Chodzi o wypadki, samouszkodzenia i inne obrażenia ciała. 

Jakie dane znajdą się w rejestrze zdarzeń nadzwyczajnych?

W rejestrze zostaną uwzględnione imię i nazwisko osoby zgłaszającej, data zgłoszenia, opis i miejsce zdarzenia oraz informacje o podjętych działaniach następczych. Organizacja odpowiedzialna za przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń, podejmowanie działań następczych oraz przetwarzanie danych osobowych powinna chronić te informacje przed nieupoważnionym dostępem oraz zagwarantować poufność co do tożsamości zgłaszającego. 

Dokąd trafią dane z rejestru o zdarzeniach nadzwyczajnych?

Tylko osoby mające pisemne upoważnienie dyrektora lub kierownika domu pomocy społecznej będą uprawnione do przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych. Zanonimizowane informacje z tego rejestru dyrektor lub kierownik domu pomocy społecznej będzie zobowiązany regularnie przekazywać odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego.

obowiązki dyrektorów DPS-u

Po otrzymaniu informacji władze lokalne zweryfikują je i ocenią działania podjęte w celu wyeliminowania problemu. Następnie przekazują zbiorcze informacje wojewodzie, co najmniej raz na kwartał. Wojewoda z kolei prześle dokumentację ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, również co najmniej raz na kwartał, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do rejestru centralnego.

Z ofertą domów opieki z różnych części Polski możecie zapoznać się tutaj.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *