DPS-y będą mogły świadczyć usługi opieki krótkoterminowej

opieka krótkoterminowa

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od listopada domy pomocy społecznej będą miały możliwość świadczenia usług również w formie opieki krótkoterminowej. Z kolei gminy będą mogły organizować usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich. 

Ten krok ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób wymagających opieki w wypełnianiu codziennych obowiązków lub zapewnieniu im czasowego zastępstwa. Jak podkreślił Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, umożliwienie domom pomocy społecznej świadczenia pomocy w formie krótkookresowej wynika ze społecznych oczekiwań.

Czym jest DPS?

Dom pomocy społecznej, znany jako DPS lub dom opieki, to instytucja oferująca wsparcie bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i pomocnicze. W domu opieki może zostać umieszczona osoba, która z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności potrzebuje stałej opieki, ponieważ nie jest w stanie samodzielnie radzić sobie w życiu codziennym, a której nie można zapewnić wymaganej opieki w innej formie usług opiekuńczych.

Od 1 listopada publiczne DPS-y obok standardowych pobytów długoterminowych będą mogły oferować usługi w postaci pobytu krótkoterminowego. Z tej opcji będzie mógł skorzystać opiekun osoby wymagającej stałej opieki – starszej, niepełnosprawnej – który przez pewien czas nie będzie mógł się nią zajmować albo po prostu będzie potrzebował odpoczynku. W przypadku weryfikacji sytuacji majątkowej nie będzie konieczności aktualizacji wywiadu środowiskowego, ponieważ te świadczenia są nieodpłatne.

opieka krótkoterminowa w DPS

Przepisy zostaną wprowadzone na mocy nowelizacji Ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1693) i wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nowelizację opublikowano pod koniec sierpnia, a to oznacza, że zacznie ona obowiązywać od 1 listopada.

Jak długo będzie mógł trwać pobyt krótkoterminowy?

Przepisy przewidują, że publiczny dom opieki społecznej będzie mógł zapewnić wsparcie w formie dziennej – od 4 do 12 godzin dziennie, ale nie więcej niż przez 30 dni w ciągu roku, lub całodobowej – również przez 30 dni. W obydwu przypadkach pobyt będzie można przedłużyć maksymalnie o kolejny miesiąc.

Wzmocnienie bezpieczeństwa w placówkach

Na mocy nowelizacji kierownictwo domów pomocy społecznej oraz innych placówek opiekuńczych będzie musiało utworzyć rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. Dotyczy to zdarzeń, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu ich mieszkańców lub osób przebywających w placówce. Wymagane będzie podjęcie działań następczych w odpowiedzi na te zdarzenia oraz poinformowanie odpowiednich organów.

W nowelizacji zwrócono uwagę na kwestię zgłaszania ataków na pracowników socjalnych. Pracownik socjalny zatrudniony w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, który padnie ofiarą przestępstwa w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, otrzyma bezpłatną ochronę prawną w postępowaniu karnym. Wprowadzono również możliwość świadczenia pomocy społecznej w formie pracy socjalnej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności i tymczasowo aresztowanych, pod koniec odbywania kary.

DPS a opieka krótkoterminowa

Opieka sąsiedzka wejdzie w życie

Od 1 listopada zmienią się również przepisy w sprawie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Oprócz opiekunek środowiskowych będą mogły je wykonywać osoby z bliskiego otoczenia osoby potrzebującej pomocy, ale nie członkowie rodziny. Kandydat na opiekuna będzie zobowiązany do zaliczenia kursu pierwszej pomocy.

Ponadto w trakcie pierwszego czytania wprowadzono poprawki redakcyjno-legislacyjne. Do zmian doszło również w kwestii rejestracji przypadków ataków na pracowników socjalnych oraz ustalenia maksymalnej odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym na poziomie 30 proc. dochodów osoby korzystającej ze wsparcia. Stanisław Szwed poinformował, że te zmiany mają wejść w życie nie od listopada, lecz od 1 stycznia 2024 roku.

Z ofertą domów opieki z różnych części Polski możecie zapoznać się tutaj.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *