Kiedy dziecko nie musi płacić na rodzica umieszczonego w domu pomocy społecznej?

dziecko a płacenie na rodzica w DPS-ie

W 2022 roku wprowadzono zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Dotyczą one przede wszystkim zwolnień z opłat za pobyt bliskiego w domu opieki. Zwolnienie może być częściowe albo całkowite. Kto może z niego skorzystać?

Kto jest zobowiązany do opłacania pobytu w domu opieki?

Do opłacania pobytu w domu pomocy społecznej zobowiązani są kolejno:

 • mieszkaniec domu lub, w przypadku niepełnoletnich, ich przedstawiciele – z ich dochodów,
 • najbliższa rodzina: małżonek, dzieci, wnuki oraz rodzice,
 • gmina, z której pochodzi mieszkaniec.

W sytuacji, gdy pensjonariusz pokrywa pełne koszty pobytu, pozostałe podmioty (jak rodzina czy gmina), nie muszą wnosić opłat. Należy przy tym pamiętać, że na poczet pobytu w domu opieki nie można od pensjonariusza pobrać więcej niż 70 proc. jego dochodów (najczęściej emerytury). Jeśli to nie wystarczy, pobyt w domu opieki musi zostać dofinansowany przez inne podmioty, zgodnie z podaną wyżej kolejnością. 

płacenie za pobyt w DPS-ie

W jakiej proporcji są wnoszone opłaty?

Opłaty zależą od dochodów osoby zobowiązanej do ich wniesienia:

 • Mieszkaniec domu opieki jako opłatę wnosi do 70 proc. swojego dochodu.
 • Rodzina mieszkańca wnosi opłatę w zależności od umowy i dochodu.
 • Gmina pokrywa różnicę między średnim kosztem utrzymania a sumą wpłat od mieszkańca i jego rodziny.

Zwolnienie z opłat za pobyt w domu opieki

Z opłacania pobytu bliskiego w domu opieki zostaniemy zwolnieni wtedy, gdy dochody pensjonariusza wystarczają na pokrycie kosztów pobytu w ośrodku, i wtedy, gdy:

 • opłacamy innym krewnym pobyt w placówkach opiekuńczych,
 • znajdujemy się w trudnych okolicznościach życiowych – typu choroby, bezrobocie, klęski żywiołowe albo śmierć w rodzinie,
 • nasi domownicy utrzymują się tylko z jednego źródła dochodu,
 • w przypadku kobiet: gdy kobieta jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,
 • jeśli mieszkaniec domu pomocy społecznej rażąco naruszał swoje obowiązki rodzicielskie wobec osoby zobowiązanej do opłaty, np. nie płacił alimentów.

Procedura dotycząca opłat za dom opieki

Procedura zwolnienia z opłat za dom opieki nie jest automatyczna. Wymaga przeprowadzenia pełnego postępowania oraz przedstawienia dowodów na okoliczności takie jak zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich. Osoby zobowiązane do wniesienia opłaty powinny zostać poinformowane o wszczęciu postępowania i być jego stronami. Decyzja dotycząca obowiązku opłaty powinna dotyczyć wszystkich osób zobowiązanych do jej wniesienia.

kiedy nie trzeba płacić za pobyt w DPS?

Jeśli przypuszczamy, że kwalifikujemy się do zwolnienia z opłat czy wniesienia sprzeciwu wobec ich wysokości, warto zwrócić się o pomoc prawną. Dzięki temu będzie można uniknąć błędów i upewnić się, że sprawa zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem wszystkich przepisów przemawiających na naszą korzyść. 

Zachęcamy też do przeczytania artykułu pt. Domy opieki – stereotypy a współczesne realia.

Z ofertą domów opieki z różnych części Polski możecie zapoznać się tutaj.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *