Jakie są przesłanki do umieszczenia kogoś w DPS-ie?

przesłanki do umieszczenia w DPS-ie

Domy pomocy społecznej są placówkami gwarantującymi opiekę osobom wymagającym pomocy w wykonywaniu rutynowych czynności. Jakie są przesłanki do umieszczenia kogoś w DPS-ie?

Dla kogo jest przeznaczony dom opieki?

Osoby, które z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności potrzebują ciągłej opieki, ponieważ nie mogą samodzielnie poradzić sobie w codziennym życiu, mają prawo do miejsca w DPS-ie. Z takiej pomocy mogą skorzystać, pod warunkiem że nie można zapewnić im niezbędnej pomocy w innej formie.

W przypadku brak wolnych miejsc w ośrodku kandydat na pensjonariusza zostaje wpisany na listę oczekujących i jest kierowany do odpowiedniego rodzaju domu pomocy społecznej. Decyzja ta jest podejmowana po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej ustawowego przedstawiciela na pobyt w takim domu. 

Najlepiej, gdyby dom opieki był położony blisko miejsca zamieszkania pensjonariusza. Jeśli oczekiwanie na miejsce w najbliższym domu przekracza 3 miesiące, można wybrać inny DPS tego samego typu, w przypadku którego czas oczekiwania na przyjęcie jest krótszy.

umieszczenie w DPS

Specjalne przypadki skierowania

Osoby potrzebujące zaawansowanej opieki medycznej są kierowane do placówek opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych na podstawie przepisów. Jeżeli istnieją obawy, że z powodu niedostatecznej opieki czyjeś życie będzie zagrożone, odpowiednie organy mogą podjąć decyzję o skierowaniu do DPS-u nawet bez zgody osoby, której pomoc ma zostać udzielona. W sytuacjach, gdy osoba nie jest zdolna do wyrażenia zgody z powodu swojego stanu psychicznego, o skierowaniu do DPS-u decyduje sąd.

Procedury skierowania do DPS-u

Wniosek o umieszczenie w DPS-ie można złożyć też dobrowolnie. Osoby zainteresowane składają wniosek do lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Procedury są oparte na różnych aktach prawnych, w tym ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

Po złożeniu wniosku ośrodek pomocy społecznej dokładnie przeanalizuje sytuację kandydata na pensjonariusza, z naciskiem na jego stan zdrowia, sytuację rodzinno-majątkową oraz potrzeby opiekuńcze.

Wyjątki w procedurach

W przypadku bezdomnych właściwym miejscem złożenia wniosku o pobyt w domu opieki jest gmina, w której dana osoba po raz ostatni była zameldowana.

kiedy można kogoś umieścić w DPS-ie?

Przewidziano także szczególne przepisy dotyczące świadczeń i kryteriów umieszczenia w domach opieki, które nie obejmują skierowania do DPS-u, i które zostały opisane w szczegółowych przepisach ustawy o pomocy społecznej.

Z ofertą domów opieki z różnych części Polski możecie zapoznać się tutaj.

Jedna ocena “Jakie są przesłanki do umieszczenia kogoś w DPS-ie?”
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *