Jakie są typy domów pomocy społecznej?

typy domów opieki społecznej

Wybierając opiekę dla osoby starszej, kluczowe jest zrozumienie jej indywidualnych potrzeb. Wiek, stan zdrowia oraz poziom niepełnosprawności to trzy główne aspekty, które decydują o wyborze odpowiedniej placówki opiekuńczej. Jakie są typy domów opieki?

Rodzaje dostępnych placówek opiekuńczych

Istnieją różne rodzaje placówek świadczących opiekę osobom starszym. Są to domy opieki:

Dla osób starszych

Skierowane głównie do tych, którzy potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach. Oferują kompleksową opiekę, fizykoterapię oraz dodatkowe usługi, takie jak usługi fryzjerskie bądź podstawowe usługi kosmetyczne, typu manicure.

Osób przewlekle somatycznie chorych

Oferujące pomoc i opiekę po chorobie. Zaburzenia somatyczne u pacjentów mogą mieć różny obraz kliniczny. To m.in. kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, sztywność mięśni, bóle kostno-stawowe, napięciowe bóle głowy, zawroty głowy, uczucie ucisku w gardle, ból brzucha, biegunki, zaparcia, częste oddawanie moczu, mdłości, nudności, wymioty, nadmierna potliwość, zmiany skórne i osłabienie siły mięśniowej.

Osób przewlekle psychicznie chorych

Zapewniają opiekę fizyczną oraz wsparcie psychologiczne. Psychiczne skutki chorób przewlekłych są uzależnione od wieku, rodzaju choroby i jej przebiegu, wykształcenia, sytuacji życiowej chorego.

domy opieki

Dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Skupiają się na terapiach wspierających rozwój i samodzielność. Niepełnosprawność intelektualną charakteryzuje się jako obniżone zdolności intelektualne, niski iloraz inteligencji (poniżej 70 w skali Wechslera) i ograniczone umiejętności przystosowania społecznego. To nie jest choroba, ale trwałe obniżenie potencjału rozwojowego.

Dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

To rodzaj wsparcia podobnego do tego w ośrodkach dla dorosłych, jednak z akcentem na potrzeby młodszych.

Osób z niepełnosprawnościami fizycznymi

Taki dom opieki oferuje różne formy rehabilitacji, mające na celu zwiększenie mobilności pensjonariusza. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje niepełnosprawnością fizyczną (ruchową) jako ograniczenie lub całkowity brak zdolności do wykonywania czynności w zakresie uznanym za normalny dla człowieka.

Osób uzależnionych od alkoholu

Oferuje specjalistyczną terapię uzależnień i wsparcie w drodze do wyjścia z nałogu. Zespół uzależnienia od alkoholu manifestuje się jako zestaw zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, w których konsumpcja alkoholu zaczyna dominować nad innymi, wcześniej ważniejszymi dla pacjenta, zachowaniami. 

DPS-y o różnym profilu mogą być łączone w jednym budynku, ale zazwyczaj oferują one różne usługi w odrębnych skrzydłach lub sekcjach.

typy DPS-ów

Jak dokonać wyboru?

Decyzja o wyborze odpowiedniego domu opieki nie jest prosta. Trzeba uwzględnić wiele aspektów, nie tylko te związane z wiekiem osoby, ale również ze stanem jej zdrowia i ewentualnymi niepełnosprawnościami. Przede wszystkim powinniśmy uwzględnić opinię pensjonariusza. Proces umieszczania w DPS-ie rozpoczyna się od złożenia wniosku w ośrodku pomocy społecznej.

Prywatne placówki opiekuńcze

Oprócz DPS-ów w Polsce działają również prywatne domy opieki, oferujące podobne usługi, ale w nieco innej formie. Często są one wybierane wtedy, gdy brakuje miejsc w publicznych placówkach. Przed wyborem takiego domu należy sprawdzić jego certyfikaty oraz zasięgnąć informacji na temat oferowanych usług, zwłaszcza w przypadku specyficznych chorób, takich jak alzheimer.

Z ofertą domów opieki z różnych części Polski możecie zapoznać się tutaj.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *