Nowa grupa uprawniona do pobytu w sanatorium ze świadczeń publicznych

Od 1 stycznia 2023 roku znaczna liczba osób związanych z rolnictwem zyskała prawo do leczenia uzdrowiskowego w ramach świadczeń publicznych. Do tej pory takie prawo przysługiwało jedynie aktywnym zawodowo rolnikom, ze względu na prewencję rentową, mającą na celu zapobieganie pogorszenia się stanu ich zdrowia.

Na nowych przepisach zyskali rolnicy emeryci

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiło rozszerzyć katalog osób korzystających z leczenia uzdrowiskowego. Teraz również rolnicy pobierający emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będą mogli leczyć się w specjalnych sanatoriach KRUS. Wprowadzenie zmian reguluje ustawa, która weszła w życie 15 czerwca 2022 roku.

Sanatorium dla rolników emerytów – przebieg procedury

Wszystko zaczyna się od wizyty u lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. To on wypełni wniosek o rehabilitację leczniczą. Następnie dokument trafi do odpowiedniej jednostki KRUS-u. To, która będzie to jednostka, zależy od miejsca zamieszkania pacjenta.

21-dniowy turnus

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, emerytowany rolnik otrzyma skierowanie do jednego z centrów rehabilitacji rolników KRUS. Turnus będzie trwał nie dłużej niż 21 dni. Z tej formy leczenia będzie można skorzystać co najmniej raz na rok.

Prognozy i przyszłość

Według prognoz nowe regulacje mogą dotyczyć aż 840 tys. osób, co oznacza, że znacznie rozszerzą zakres leczenia uzdrowiskowego. To duży krok w kierunku poprawy dostępu do opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej rolników, co w perspektywie przyczyni się do poprawy jakości ich życia.

Jednak według szacunków resortu rolnictwa z nowych przepisów w pierwszym roku ich funkcjonowania skorzysta jedynie 600 rolników. W kolejnych latach ta liczba ma systematycznie rosnąć.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *