Sanatorium i szpital uzdrowiskowy – urlop czy zwolnienie?

sanatorium a urlop

Z wyjazdu do szpitala uzdrowiskowego albo sanatorium nie korzystają wyłącznie renciści bądź emeryci. Na to rozwiązanie coraz częściej decydują się pracujące osoby młodsze, a także aktywni zawodowo seniorzy. Przeważnie zadają oni pytanie: kiedy w związku z wyjazdem dla podratowania zdrowia mogę postarać się o urlop, a kiedy o zwolnienie lekarskie?

Czym jest zwolnienie lekarskie?

Zgodnie z definicją przytoczoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia zwolnienie lekarskie wystawiane jest na okres, w którym pacjent ze względu na swój stan zdrowia lub stan zdrowia członka rodziny powinien powstrzymać się od pracy. Dokument stanowi dowód stwierdzający czasową niezdolność do pracy z powodu choroby. Potwierdza też pobyt w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego.

Czym jest urlop wypoczynkowy?

Urlop wypoczynkowy jest corocznym, nieprzerwanym i płatnym okresem zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy u pracodawcy. Celem urlopu wypoczynkowego jest zregenerowanie sił przez pracownika.

Wyjazd do sanatorium: zwolnienie czy urlop wypoczynkowy?

Jeśli pracujący senior stara się o wyjazd dofinansowany np. przez NFZ, musi liczyć się z koniecznością wykorzystania swojego urlopu wypoczynkowego. O terminie wyjazdu Narodowy Fundusz Zdrowia powiadomi Cię minimum 14 dni przed jego rozpoczęciem. Mimo to nie warto czekać do ostatniej chwili, lecz wcześniej o swoich planach porozmawiać z pracodawcą. Dzięki temu będzie miał on więcej czasu, by opracować plan działania wypełniającego okres naszej nieobecności. Pamiętajmy, że pełne leczenie sanatoryjne trwa 21 dni.

Czy pracodawca musi udzielić urlopu w celu wyjazdu pracownika do sanatorium?

Pracodawca nie ma obowiązku udzielenia urlopu pracownikowi w celu jego wyjazdu do sanatorium uzdrowiskowego. Szef, nawet jeśli uwzględni wniosek i udzieli wolnego, w każdej chwili formalnie może odwołać pracownika z urlopu z powodu szczególnych potrzeb, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane.

Czy opiekun dziecka w sanatorium może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego?

W sytuacji opiekunów sprawujących opiekę nad małoletnimi świadczeniobiorcami korzystającymi z leczenia uzdrowiskowego zaświadczenie lekarskie może zostać wystawione z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny. Podstawą wystawienia zaświadczenia nie jest fakt przebywania członka rodziny w placówce leczniczej / sanatorium uzdrowiskowym, lecz wyłącznie stwierdzenie konieczności sprawowania osobistej opieki nad świadczeniobiorcą z uwagi na jego stan chorobowy.

Urlop rehabilitacyjny a wyjazd na leczenie uzdrowiskowe

Turnus rehabilitacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w celu polepszenia jej kondycji. Zasadniczo obejmuje rehabilitację i aktywny wypoczynek. Jeśli zatrudniony senior ma orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, przysługuje mu urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym. Osoba z niepełnosprawnościami może, ale nie musi przeznaczać dodatkowego urlopu na rehabilitację. To uprawnienie pracownicze jest przyznawane jedynie pod warunkiem uzyskania stażu pracy uprawniającego do urlopu w okresie przynajmniej roku od momentu otrzymania orzeczenia.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym a zwolnienie lekarskie

W odróżnieniu od wyjazdu do sanatorium w przypadku szpitala uzdrowiskowego nie będziesz musiał starać się o urlop. W tym przypadku Twoja nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona przez lekarza szpitalnego prowadzącego terapię, a dokładniej wystawione zwolnienie lekarskie.

Kiedy można wyjechać do sanatorium w ramach zwolnienia lekarskiego?

Pobyt w sanatorium w ramach zwolnienia lekarskiego jest możliwy. Ma on miejsce wówczas, gdy pacjent zostanie skierowany na rehabilitację w ramach prewencji rentowej ZUS. Takie rozwiązanie przysługuje wyłącznie ubezpieczonym, w przypadku których zachodzi duże prawdopodobieństwo utraty zdolności do pracy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *