Komu przysługuje sanatorium za darmo? Dowiedz się, czy możesz skorzystać z darmowej kuracji

sanatorium za darmo

Powszechnie przyjęte jest, że wyjazd do sanatorium w przypadku dorosłych wiąże się z kosztami zakwaterowania i wyżywienia. Od tej reguły w prawie przewidziano jednak wyjątki. Dzięki nim dla niektórych świadczeniobiorców pobyt na leczeniu uzdrowiskowym w ramach ZUS-u bądź NFZ-u będzie bezpłatny.

Komu przysługuje darmowe sanatorium z ZUS-u?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaci pobyt w sanatorium uzdrowiskowym osobie, u której wystąpiło zagrożenie utraty pracy w związku z dolegliwościami zdrowotnymi. Ponadto ubezpieczony musi przebywać na zasiłku chorobowym, pobierać świadczenie rehabilitacyjne albo korzystać z renty. Jak najszybsze rozpoczęcie rehabilitacji nie pozwoli doprowadzić do nieodwracalnych uszczerbków na zdrowiu, co w konsekwencji mogłoby poskutkować utratą zdolności do wykonywania pracy zarobkowej.

Darmowe sanatorium z ZUS-u a skierowanie

Procedura jest ściśle określona. Aby przyznano Ci prawo do turnusu leczniczego, najpierw musisz otrzymać skierowanie do sanatorium i złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz przy kwalifikacji pacjenta pod uwagę bierze aktualny stan zdrowia i analizuje go pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego. Jest to standardowe podejście przy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jeśli sytuacja jest poważna, w ramach prewencji rentowej ZUS-u wyjechać do sanatorium można średnio w ciągu najbliższych kilku tygodni, a nawet dni od zatwierdzenia wniosku. Czas oczekiwania na wyjazd skróci się tym bardziej, jeżeli wyjątkowo pilną potrzebę uwzględni lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawiający skierowanie do sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego. W przypadku osób, u których wystąpiły choroba zawodowa lub wypadek przy pracy, czas oczekiwania na rehabilitację zostaje skrócony do minimum. Pacjentów kieruje się na najbliższy turnus.

Jakie koszty pobytu w sanatorium pokrywa ZUS?

Osoby korzystające z wyjazdów do sanatorium w ramach prewencji rentowej ZUS nie ponoszą żadnych kosztów. Wszystkie koszty, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia czy przejazdów do ośrodka, pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osoby czynnej zawodowo jej nieobecność w pracy można usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim.

Darmowe sanatorium z ZUS a jakość leczenia uzdrowiskowego

ZUS prowadzi rehabilitację leczniczą w około 100 ośrodkach. Wśród nich są sanatoria m.in. w Augustowie, Nałęczowie, Ciechocinku, Kołobrzegu i Krynicy. Placówki nie są własnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lecz są wyłaniane w drodze konkursu, a następnie regularnie kontrolowane pod kątem jakości świadczonych usług. W ramach prewencji rentowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych gwarantuje 5, a nawet 6 zabiegów leczniczych dziennie.

Katalog schorzeń kwalifikujących się do leczenia w ramach prewencji rentowej ZUS jest szeroki. W grę wchodzą m.in.: choroby układu oddechowego, układu krążenia, zaburzenia psychosomatyczne oraz kuracje po terapii onkologicznej. Bezpłatnymi zabiegami są tylko te związane z chorobą podstawową, będącą bezpośrednią przyczyną skierowania. Pobyt w sanatorium jest kontynuacją leczenia szpitalnego.

Kto może skorzystać z darmowego sanatorium NFZ?

Opłat za pobyt w sanatorium w ramach skierowania NFZ nie ponoszą:

  • dzieci, młodzież oraz osoby do 26. roku życia (pod warunkiem, że kontynuują naukę),
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez ograniczenia wiekowego) oraz…
  • pracownicy zakładów, które w produkcji stosowały azbest (zatrudnieni w tych zakładach 28 września 1997 roku lub wcześniej).

Jeśli ktoś nie spełnia żadnego z wymienionych warunków, musi ponieść częściową odpłatność związaną z leczeniem uzdrowiskowym. Po tym, gdy złożysz skierowanie do oddziału wojewódzkiego NFZ, zostanie ustalony termin leczenia.

Czy opiekun dziecka nie musi płacić za pobyt w sanatorium?

Niestety nie. Mimo że dziecku pobyt w sanatorium uzdrowiskowym przysługuje za darmo, nie dotyczy to jego opiekuna. Opiekun zostaje zakwaterowany w sanatorium wraz z dzieckiem, lecz jest zobowiązany do pokrycia pełnej odpłatności za miejsce noclegowe i wyżywienie.

Za co w sanatorium Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłaci?

W standardowych przypadkach NFZ nie pokrywa:

  • kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
  • częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych,
  • kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,
  • kosztów pobytu opiekuna pacjenta,
  • kosztów dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu,
  • kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych niezwiązanych z celem pobytu.

Uwaga! Nie dotyczy to sytuacji opisanych w artykule.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *