Jak wyjechać do sanatorium z KRUS ze skierowania?

Nie każdy ubezpieczony rolnik wie, że wyjazd do sanatorium może refundować mu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nadrzędnym celem rehabilitacji prowadzonej w ramach świadczeń z KRUS-u jest zapobieganie niepełnosprawności oraz, w przypadku osób, które już straciły zdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, jej jak najszybsze przywrócenie.

Kto kwalifikuje się do wyjazdu z dofinansowania KRUS?

Jeśli jesteś rolnikiem i martwisz się o swoją zdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, KRUS może pomóc Ci w rehabilitacji. Dofinansowanie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przewiduje wyjazdy do sanatoriów dla rolników, którzy są zagrożeni utratą zdolności do pracy, oraz dla tych, którzy mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

KRUS, wypełniając swój ustawowy obowiązek, oferuje 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne, które są realizowane zarówno w centrach oraz ośrodkach rehabilitacji rolników KRUS, jak i w innych zakładach rehabilitacji leczniczej, z którymi współpracuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak uzyskać wniosek o dofinansowanie?

Aby skorzystać z tej możliwości, rolnik musi poprosić lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o wypisanie wniosku ze wskazaniami do rehabilitacji leczniczej. Wnioski są rejestrowane i sprawdzane przez odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS-u. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, rolnik otrzyma propozycję wyjazdu. Po zatwierdzeniu terminu i miejsca rolnik dostanie skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Kto ma prawo złożyć wniosek?

Do dofinansowania kwalifikują się mężczyźni poniżej 65 roku życia i kobiety poniżej 60 roku życia, spełniający przynajmniej jeden z warunków:

  • Są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie mocy ustawy.
  • Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
  • Mają prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

Częstotliwość korzystania z rehabilitacji

Rolnik może korzystać z rehabilitacji nie częściej niż co 12 miesięcy. W przypadku osób z ustalonym prawem do zasiłku chorobowego czy okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie świadczenie zdrowotne można przyznać już po 6 miesiącach od poprzedniej rehabilitacji.

Po otrzymaniu skierowania do sanatorium z KRUS-u nie musisz już rezerwować turnusu. To KRUS w Twoim imieniu skontaktuje się z wybranym centrum rehabilitacji rolników lub zakładem rehabilitacji leczniczej i zagwarantuje Ci miejsce w ośrodku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *