Jak wyjechać do sanatorium z mężem?

jak wyjechać do sanatorium razem z mężem

Wiele małżeństw, także tych z długim stażem, marzy, by spędzać wspólnie jak najwięcej czasu. Wyjazd do sanatorium razem z mężem lub żoną może być do tego świetną okazją. Zarówno pod względem wsparcia emocjonalnego, jak i pod względem praktycznym.

Zalety wspólnego wyjazdu do sanatorium

Wyjeżdżając do ośrodka lecznictwa sanatoryjnego wspólnie, małżeństwo może „podzielić” koszty dojazdu na pół, co jest korzystne dla domowego budżetu. Gdyby każdy z małżonków jechał w innym terminie, koszty byłyby wyższe. NFZ nie zwraca ani za dojazd, ani za powrót z ośrodka. Ponadto wspólny wyjazd pozwala na wzajemne wsparcie podczas podróży i w sanatorium. Z uwagi na fakt, że to dla nas nowe miejsce, warto mieć kogoś, kto pomoże nam się w tym miejscu zaadaptować.

Jak ubiegać się o wspólny wyjazd do sanatorium?

Jeśli zastanawiasz się, jak wyjechać do sanatorium z mężem, trzeba wiedzieć, że NFZ do ośrodków sanatoryjnych kieruje osoby ubezpieczone na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Ważne jest, by małżonkowie mieli taki sam profil leczenia.

pobyt w sanatorium razem z mężem

Tożsamy profil leczenia niestety nie oznacza automatycznej gwarancji wspólnego wyjazdu. Aby to osiągnąć, pary muszą złożyć stosowny wniosek. Jeśli chodzi o kryteria, które zwiększają szanse na wspólny wyjazd do sanatorium, to są nimi ukończenie 65 roku życia oraz posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ale uwaga! Nawet jeśli nie spełniamy tych kryteriów, a chcemy wyjechać wspólnie, i tak złóżmy wniosek. NFZ w miarę swoich możliwości stara się umożliwić wspólny wyjazd małżonkom.

Wniosek powinien zawierać datę i miejsce sporządzenia pisma, dane wnioskodawców, datę rozpoczęcia leczenia (rehabilitacji uzdrowiskowej), dane oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawców oraz uzasadnienie prośby o wspólny wyjazd.

Czy wspólny wyjazd do sanatorium gwarantuje wspólne zakwaterowanie?

Wspólny wyjazd do sanatorium nie jest równoznaczny ze wspólnym zakwaterowaniem. Od razu warto zaznaczyć, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie ingeruje w kwestie zakwaterowania. To zależy od dobrej woli zarządu sanatorium.

małżeństwo w sanatorium

Prywatne sanatorium jako alternatywa

Jeżeli chcemy mieć pewność, że wyjedziemy wspólnie i zostaniemy zakwaterowani razem, warto rozważyć skorzystanie z oferty prywatnego sanatorium. Ta opcja pozwala na większą swobodę doboru miejsca leczenia sanatoryjnego, ponieważ prywatne sanatorium w swoich zasadach funkcjonowania mocniej przypomina hotel.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *