Jakie badania trzeba wykonać przed wyjazdem do sanatorium?

badania do sanatorium

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne to katalog korzyści dla zdrowia, ale też szereg formalności, których trzeba dopełnić. Jednym z nich jest wykonanie badań, których wynik weźmie pod uwagę lekarz decydujący o tym, czy wystawić nam skierowanie uprawniające do sanatoryjnej kuracji.

Chcesz wyjechać do sanatorium – musisz mieć skierowanie

Jeśli myślisz o leczeniu uzdrowiskowym, to przede wszystkim skup się na uzyskaniu skierowania na to leczenie. Może je wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który ma umowę z oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skierowania od lekarzy z prywatnych gabinetów nie zostaną uwzględnione przy refundacji kosztów.

Badania przed wyjazdem do sanatorium

Przed wystawieniem skierowania lekarz przeprowadzi wstępne badanie lekarskie w celu oceny stanu zdrowia pacjenta.

badania przed wyjazdem do sanatorium

Ponadto trzeba dostarczyć (w przypadku dorosłych) wyniki:

  • morfologii,
  • OB,
  • badania moczu,
  • RTG klatki piersiowej,
  • EKG.

W przypadku dzieci, oprócz wskazanego pakietu badań, należy wykonać jeszcze badanie kału pod kątem obecności w nim jaj pasożytów.

Badania laboratoryjne i wstępne badanie lekarskie w gabinecie pozwalają ocenić, czy u pacjenta nie ma przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, w tym balneologicznego, czyli z użyciem wód podziemnych.

Zatwierdzenie i przesłanie skierowania

Kiedy wszystkie badania są gotowe i lekarz wystawiający skierowanie uważa, że leczenie uzdrowiskowe jest dla nas odpowiednie, następnym krokiem jest przesłanie skierowania do oddziału NFZ odpowiedniego ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Do tej pory pacjent mógł to zrobić osobiście albo za pośrednictwem lekarza, po opieczętowaniu koperty ze skierowaniem i umieszczeniu na niej napisu „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe”.

Od 1 lipca 2023 roku skierowania do sanatorium są wydawane wyłącznie w formie elektronicznej.

wyjazd do sanatorium a badania

Specjalista NFZ-u może zmienić rodzaj leczenia

W dalszej kolejności skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zostanie ocenione przez specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej pracującego dla NFZ-u. Jeśli ten specjalista uzna to za konieczne, może zmienić rodzaj leczenia. Przykładowo, pacjent może zostać przekierowany z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego do szpitalnego leczenia uzdrowiskowego. NFZ ma 30 dni na ocenę skierowania. W razie braków formalnych w skierowaniu NFZ poprosi o ich uzupełnienie, a to automatycznie przedłuży rozpatrzenie sprawy.

Pamiętajmy, że pobyt w sanatorium, dofinansowany ze środków publicznych, dla większości z nas nie będzie wolny od kosztów – i dotyczy to również emerytów. Częściową odpłatność trzeba ponieść m.in. za nocleg i wyżywienie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *