Jak uniknąć opłat za DPS?

opłaty za pobyt w DPS

Opłaty za domy pomocy społecznej (DPS) mogą stanowić znaczący wydatek dla wielu rodzin. Zrozumienie, jak zminimalizować lub unikać tych kosztów, staje się kluczowe dla zabezpieczenia finansowego dobrostanu bliskich. W artykule przedstawimy praktyczne wskazówki i metody, które pomogą w uniknięciu niepotrzebnych opłat związanych z DPS-em.

Kto musi ponosić opłaty za DPS?

Członkowie rodziny są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w określonej kolejności:

  • mieszkaniec domu opieki (w przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy),
  • małżonek, dzieci i wnuki przed rodzicami,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu opieki.

Jeżeli małżonek nie ma wystarczających środków lub nie żyje, obowiązek przechodzi na zstępnych, a w ich braku lub niewystarczających dochodach, na wstępnych. W obrębie jednej grupy (np. zstępni) wszyscy mają równy obowiązek płacenia, który jest zróżnicowany na podstawie dochodów.

Od osoby samotnie gospodarującej można domagać się wniesienia opłaty, jeżeli dochód jest wyższy niż 2328 zł (300 proc. kryterium dochodowego wynoszącego 776 zł), ale po warunkiem, że po wniesieniu opłaty pozostanie jej dochód nie niższy niż 2328 zł. Osoba w rodzinie opłata jest zobowiązana do płacenia za dom opieki, jeżeli dochód na osobę przekracza 1800 zł (300 proc. kryterium dochodowego wynoszącego 600 zł), ale wartość dochodu po wniesieniu opłaty nie może spaść poniżej 1800 zł. Osoby, które osiągają dochody poniżej 300 proc., nie muszą wnosić opłaty.

Obowiązek płacenia za pobyt w DPS przez członka rodziny pojawia się, gdy dochody osoby przebywającej w DPS-ie nie wystarczają do pokrycia kosztów. Maksymalna wartość, jaką mieszkaniec DPS-u może przeznaczyć na opłatę za pobyt w ośrodku, to 70 proc. swoich dochodów.

płacenie za DPS

Procedura unikania opłat za pobyt w DPS

Aby uniknąć opłat, należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, najczęściej przez lokalny ośrodek pomocy społecznej. Wniosek ten można złożyć zarówno po ustaleniu opłat, jak i przed ich określeniem.

Warunki zwolnienia z opłat

Obowiązkowe powody dla zwolnienia

Istnieją określone przesłanki, przy których osoba zobowiązana do płatności musi zostać zwolniona z opłat. Przykłady to:

  • Prawomocne orzeczenie sądu pozbawiające mieszkańca DPS władzy rodzicielskiej nad osobą zobowiązaną do płatności.
  • Dowód sądowego stwierdzenia, że mieszkaniec DPS stosował przemoc wobec osoby zobowiązanej do płacenia lub jej najbliższych.

Możliwe powody dla zwolnienia

Są także sytuacje, w których organ ma możliwość zwolnienia osoby z opłat w całości lub częściowo, uwzględniając indywidualne okoliczności. Przykładowe sytuacje to:

  • Trudna sytuacja życiowa osoby zobowiązanej, takie jak śmierć w rodzinie, niepełnosprawność czy klęski żywiołowe.
  • Wykazanie, że koszty utrzymania uniemożliwiają ponoszenie opłat.
  • Niewłaściwe zachowanie mieszkańca DPS wobec osoby zobowiązanej, takie jak naruszenie obowiązków rodzinnych.
jak uniknąć opłat za DPS

Ważne jest, aby być świadomym swoich praw i obowiązków, a także możliwości uzyskania zwolnienia z opłat w konkretnych sytuacjach.

Znajomość sposobów na obniżenie lub uniknięcie opłat za domy pomocy społecznej może przynieść ulgę zarówno seniorom, jak i ich rodzinom. Inwestowanie czasu w edukację w tej dziedzinie może przynieść długoterminowe korzyści finansowe. Pamiętajmy, że odpowiednie planowanie i świadome decyzje są kluczem do zabezpieczenia komfortu i bezpieczeństwa naszych bliskich w przyszłości.

Zachęcamy też do przeczytania artykułu pt. Jak dostać się do domu opieki?

Z ofertą domów opieki z różnych części Polski możecie zapoznać się tutaj.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *