Czego zwykle zabrania regulamin sanatorium, a na co pozwala?

czym jest regulamin sanatorium

Po przybyciu do sanatorium każdy kuracjusz zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującym w ośrodku regulaminem, z reguły dostępnym w recepcji. Regulamin to katalog wewnętrznych przepisów, których należy przestrzegać w czasie pobytu.

Zakazy i nakazy

Podczas pobytu w sanatorium kuracjusz zobowiązany jest przestrzegać ustalonych zasad. W wielu miejscach obowiązują:

 • Bezwzględny zakaz palenia – poza wyznaczonymi strefami.
 • Zakaz picia alkoholu i grania w gry hazardowe.
 • Zakaz używania w pokojach grzałek, grzejników oraz żelazek elektrycznych. W trosce o bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest również używanie świec czy kadzidełek.
 • Przyjeżdżając ze zwierzęciem, trzeba wcześniej uzyskać zgodę, której udzielenie jest zależne od regulaminu danego sanatorium.
 • Uczestniczenie w badaniach lekarskich oraz zabiegach w określonych godzinach.
 • Podczas trwania leczenia uzdrowiskowego kuracjusz zobowiązany jest przestrzegać zasad sanitarnych.
 • Należy pamiętać o zachowaniu ciszy nocnej, której początek jest zależny od ośrodka (zazwyczaj od 22), a także o tym, że po tej godzinie w pokojach nie mogą przebywać osoby nieuprawnione.

Postępowanie w przypadku naruszenia regulaminu

Kuracjusze, którzy nie przestrzegają zasad regulaminu sanatorium, a w szczególności tych związanych z leczeniem uzdrowiskowym, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej. Jeśli kuracjusz zrezygnuje z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego i opuści sanatorium bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Funduszem, może zostać obciążony finansowo za niewykorzystany okres pobytu.

regulamin sanatorium

Sanatorium z reguły nie odpowiada za zaginione cenne przedmioty oraz przedmioty osobistego użytku pozostawione przez kuracjuszy przebywających na terenie ośrodka.

Dodatkowe informacje

 • Każdy kuracjusz w dniu następującym po przyjeździe rozpoczyna swoje leczenie na podstawie zaleceń leczniczych wydawanych przez lekarza prowadzącego.
 • W trakcie pobytu kuracjusza należy pamiętać o przestrzeganiu czystości oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • W przypadku pogorszenia stanu zdrowia kuracjusza konieczność udzielenia całodobowej opieki pielęgniarskiej zostaje zapewniona przez dyżurną pielęgniarkę dostępną na terenie sanatorium.
 • Kuracjusz odpowiada materialnie za wszelkie szkody wyrządzone podczas jego pobytu.
 • W dniu wyjazdu należy pamiętać o uregulowania wzajemnych zobowiązań na linii kuracjusz – sanatorium.

Komfort i bezpieczeństwo

Przestrzeganie powyższych zasad jest niezbędne w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa wszystkim kuracjuszom oraz personelowi ośrodka.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *