Jak napisać odwołanie od skierowania do sanatorium?

kiedy można napisać odwołanie od skierowania do sanatorium

Chcesz zmienić miejsce lub termin kuracji w sanatorium? W takim razie musisz napisać odwołanie od skierowania. Oto kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać.

Zmiana terminu leczenia sanatoryjnego

Odwołanie od skierowania do sanatorium przeważnie dotyczy wyznaczonej daty leczenia. Istnieją różne sytuacje, które mogą sprawić, że w wyznaczonym terminie pacjent nie będzie mógł skorzystać z kuracji. W takim przypadku należy jak najszybciej zwrócić potwierdzone skierowanie do NFZ i dołączyć do niego pismo z wnioskiem o zmianę terminu leczenia.

Ważne jest odpowiednie uzasadnienie wniosku. Przyjęcie w sanatorium uzdrowiskowym nie zostanie przełożone z powodu złej pogody czy chęci uczestniczenia w rodzinnej uroczystości. Zmiana terminu leczenia uzdrowiskowego jest jednak możliwa, gdy przyczyną są takie sytuacje jak hospitalizacja, ciężka choroba, konieczność wyjazdu lub brak urlopu.

Odwołanie od miejsca leczenia sanatoryjnego

Narodowy Fundusz Zdrowia kieruje pacjentów do konkretnych sanatoriów na podstawie skierowania od lekarza, który to swoją diagnozę opiera na wynikach badań. Należy podkreślić, że kuracjusz zostaje przyporządkowany do ośrodka nie losowo, lecz ze względu na wskazania. Jeśli dla kuracji danych dolegliwości lepszy jest klimat górski, to kuracjusz nie trafi do sanatorium nad morzem i odwrotnie.

odwołanie od skierowania do sanatorium

Oczywiście możemy odwołać się od decyzji NFZ-u i wskazać inny, zastępczy ośrodek, którego profil leczenia jest zbieżny z naszymi dolegliwościami. Jeśli w ośrodku będą wolne miejsca, być może NFZ przychyli się do naszej decyzji. Być może, ponieważ ostateczna decyzja i tak należy do Funduszu.

W odwołaniu od miejsca leczenia uzdrowiskowego należy dokładnie uzasadnić, dlaczego nie chcemy jechać akurat tam. Możemy to argumentować dużą odległością ośrodka od domu, brakiem komunikacji publicznej, problemami zdrowotnymi utrudniającymi podróż albo chęcią wyjazdu wspólnie z mężem (żoną). Nie należy sięgać po argumenty estetyczno-społeczne, ponieważ te automatycznie zostaną odrzucone. W końcu sanatorium to nie hotel, a NFZ nie będzie zmieniał planów ze względu na to, że komuś po prostu nie podoba się jakaś miejscowość.

Odwołanie od negatywnej decyzji w sprawie sanatorium

Wbrew powszechnym opiniom zakwestionować możemy także negatywną dla nas decyzję NFZ-u, nieuprawniającą nas do wyjazdu do sanatorium w ramach świadczeń publicznych. Jeżeli oddział NFZ-u nie uwzględni argumentów pacjenta sprawi trafi do sądu. Na złożenie skargi do sądu administracyjnego mamy 30 dni, co potwierdza uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2013 roku.

Aby skierowanie sprawy na drogę sądową miało sens, kuracjusz musi być pewny, że wyczerpuje wszystkie prawne przesłanki przemawiające za tym, by mógł on skorzystać z pobytu w sanatorium w ramach świadczeń publicznych. W innym przypadku NFZ bardzo łatwo podważy w sądzie nasze stanowisko.

jak napisać odwołanie od skierowania do sanatorium

Jak napisać odwołanie od skierowania do sanatorium?

Kluczowymi elementami odwołania od skierowania do sanatorium są:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • dane pacjenta i odbiorcy dokumentu (oddziału NFZ),
  • tytuł pisma,
  • treść żądania wraz z uzasadnieniem,
  • podpis.

Najwygodniej będzie skorzystać z gotowego wzoru odwołania – takie formularze bez problemu znajdziesz w sieci.

Dokument trzeba dostarczyć do oddziału NFZ-u, który koordynuje nasz wyjazd. Obecnie skierowania do sanatorium mają formę elektroniczną, więc nie musimy martwić się o robienie ich kopii.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *