Jak długo trzeba czekać w kolejce do sanatorium?

Jak długo trzeba czekać w kolejce do sanatorium?

Gdy senior uzyska skierowanie do sanatorium, zapewne ma nadzieję w niedługim czasie wyjechać na upragniony wypoczynek. Niestety od momentu zatwierdzenia skierowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia do czasu wyjazdu może sporo upłynąć. Ma to związek z dużą liczbą chętnych. Jak sprawdzić, którzy w kolejce jesteśmy?

Ile trzeba czekać na wyjazd do sanatorium z NFZ?

Rokrocznie chętnych na leczenie uzdrowiskowe w ramach skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia jest więcej niż miejsc przewidzianych w sanatoriach: niezależnie od tego, czy są to uzdrowiska podgórskie, uzdrowiska górskie czy uzdrowiska nadmorskie. To prowadzi do sytuacji, w której tworzy się długa lista oczekujących. Obecnie na wyjazd do sanatorium, w ramach skierowania, średnio czeka się od 18 do 26 miesięcy.

Ile trwa kolejka do sanatorium z ZUS?

Nieco odmiennie prezentuje się sytuacja z kolejką chętnych do sanatorium w ramach świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku decyzję możemy otrzymać w ciągu 3-8 tygodni. Jeśli lekarz kierujący zaznaczy, iż senior powinien pilnie skorzystać z leczenia uzdrowiskowego, niekiedy wyjazd do sanatorium jest możliwy nawet w ciągu 2 miesięcy.

Kto poza kolejką jest przyjmowany do sanatorium?

Narodowy Fundusz Zdrowia uwzględnił przypadki, w których pacjent leczenie sanatoryjne może odbyć poza kolejnością. Przepis ten dotyczy:

 • Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi i Zasłużonych Dawców Przeszczepu,
 • dawców krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r.,
 • inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów,
 • uprawnionych żołnierzy i pracowników oraz poszkodowanych weteranów, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • kobiet w ciąży,
 • świadczeniobiorców do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych,
 • osób mających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby,
 • osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • żołnierzy zastępczej służby wojskowej,
 • niewidomych cywilnych ofiar działań wojennych,
 • żołnierzy zawodowych w przypadku korzystania przez nich ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest minister obrony narodowej, oraz zakładach leczniczych przez niego nadzorowanych,
 • żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania przez nich ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest minister obrony narodowej, oraz zakładach leczniczych przez niego nadzorowanych.

Gdzie można sprawdzić miejsce w kolejce do sanatorium?

Seniorzy chcący wiedzieć, na którym miejscu w kolejce do sanatorium się znajdują, średni czas oczekiwania na wyjazd mogą sprawdzić bezpłatnie. Przeglądarka skierowań do sanatorium jest dostępna na stronie internetowej centrali NFZ-u, pod adresem: https://skierowania.nfz.gov.pl. Pozycję w kolejce do sanatorium sprawdzisz od momentu, w którym skierowanie trafi do systemu informatycznego Funduszu. Narzędzie zadziała po tym, gdy pacjent poda numer skierowania i datę urodzenia oraz potwierdzi swoją wiarygodność jako użytkownika. W tym celu należy przepisać kod z obrazka.

Dzięki systemowi możemy uzyskać informacje takie jak:

 • bieżący status skierowania,
 • ocena specjalisty w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, który weryfikuje skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • numer naszego skierowania i orientacyjny czas oczekiwania w kolejce do sanatorium,
 • termin i miejsce leczenia (w tym adres i numer telefonu do sanatorium), do którego zostaliśmy skierowani,
 • informacja o okresie, na który przewidziano leczenie.

O miejscu pobytu i dacie kuracji NFZ dodatkowo powiadamia rekonwalescenta minimum 14 dni przed planowanym wyjazdem.

Kolejka do sanatorium a zmiana terminu leczenia uzdrowiskowego

Jeśli termin wyjazdu do sanatorium z różnych względów nam nie odpowiada, powinniśmy niezwłocznie zgłosić ten fakt do oddziału NFZ-u właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Decyzję trzeba odpowiednio udokumentować, jako powód wskazując np. znaczne pogorszenie aktualnego stanu zdrowia pacjenta. Jeśli w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia pisemne uzasadnienie zostanie przyjęte, kuracjusz ze skierowania do sanatorium (w tym zaleceniami rehabilitacji medycznej / rehabilitacji uzdrowiskowej) czy leczenia ambulatoryjnego będzie mógł skorzystać w innym terminie.

Brak pisemnego udokumentowania rezygnacji z miejsca lub terminu leczenia uzdrowiskowego są traktowane jako nieuzasadniony zwrot skierowania. W związku z tym osoba, która będzie chciała skorzystać z leczenia uzdrowiskowego, musi uzyskać kolejne skierowanie na pobyt w sanatorium NFZ bądź szpitalu uzdrowiskowym – w zależności od tego, jaki będzie profil leczenia. Niestety tym samym termin leczenia sanatoryjnego może się znacznie wydłużyć. To konsekwencja mechanizmu obowiązującego w tego typu świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ.

Kolejka do sanatorium a wyjazd ze zwrotów

Czasami możliwość wcześniejszego wyjazdu do sanatorium uzdrowiskowego dają nam niedoszli kuracjusze. Do takich sytuacji należą tzw. wyjazdy ze zwrotów, które najczęściej mają miejsce w listopadzie, grudniu bądź styczniu. Polegają one na wysłaniu danego pacjenta na miejsce innego, który zrezygnował z turnusu bądź zmarł. Wówczas pobytem w sanatorium uzdrowiskowym będziemy mogli cieszyć się nawet w ciągu kilku dni. Ta opcja dotyczy wyłącznie kuracjuszy, którzy przez 12 ostatnich miesięcy nie skorzystali z leczenia uzdrowiskowego w ramach skierowania.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *