Opłaty za sanatorium

Jakie opłaty za sanatorium musi ponieść senior?

W przypadku seniorów i nie tylko wyjazd na leczenie uzdrowiskowe w ramach skierowania wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. W 2022 roku kuracjusz zapłaci więcej. Ile wynoszą aktualne stawki za pobyt w sanatorium? Sprawdź.

Od czego zależy wysokość opłat w sanatorium?

Wysokość opłat za sanatorium jest określona w rozporządzeniu ministra zdrowia. Zależy od standardu zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym oraz sezonu rozliczeniowego. Turnusy trwają cały rok. Sezon pierwszy (tańszy) to miesiące z przedziału od 1 października do 30 kwietnia, sezon drugi obejmuje okres od 1 maja do 30 września.

Kto nie musi płacić za pobyt w sanatorium?

Opłat za pobyt w sanatorium nie ponoszą:

  • dzieci, młodzież oraz osoby do 26. roku życia (pod warunkiem, że kontynuują naukę),
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez ograniczenia wiekowego) oraz…
  • pracownicy zakładów, które w produkcji stosowały azbest (zatrudnieni w tych zakładach 28 września 1997 roku lub wcześniej).

Jakie koszty ponosi osoba skierowana na leczenie uzdrowiskowe?

Jeśli senior nie spełnia żadnej z wymienionych przesłanek, musi ponieść częściową odpłatność m.in. za tymczasowe zakwaterowanie w sanatorium na leczeniu uzdrowiskowym i pokryć koszty wyżywienia. Ponadto zgodnie z informacjami przekazanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia jesteś zobowiązany do uregulowania we własnym zakresie kosztów takich jak:

  • koszt przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
  • koszt pobytu opiekuna świadczeniobiorcy (dotyczy opieki nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat),
  • koszty zabiegów niezwiązanych z chorobą będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe,
  • dodatkowe opłaty w zależności od przepisów obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Może być to np. opłata klimatyczna. Za okres pobytu kuracjusza zakład jest uprawniony także do pobierania opłaty uzdrowiskowej. Jej wysokość jest zróżnicowana w zależności od miejsca, jednak nie może przekraczać 4,83 zł dziennie.

Ile wynoszą opłaty za sanatorium w 2022 roku?

W 2022 roku stawka dzienna za pokój osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego rozpoczyna się od 10,60 zł. Dla porównania za miejsce o tym samym standardzie w sezonie od maja do końca września kuracjusz zapłaci 11,90 zł dziennie. Najwyższe opłaty – zarówno w sezonie pierwszym, jak i drugim – trzeba ponieść za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. W 2022 roku w przypadku sezonu pierwszego opłata dzienna za ten standard wynosi 32,60 zł; w sezonie drugim – 40,90 zł. Nieco tańszymi opcjami od wymienionej są pokój jednoosobowy w studiu (26,10 zł w sezonie pierwszym) i 37,40 zł (w sezonie drugim) oraz pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego (24,90 zł w pierwszym sezonie) i 33,20 zł (w drugim). Pełny cennik jest dostępny na stronie internetowej centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/leczenie-uzdrowiskowe1/.

NFZ nie gwarantuje seniorowi pobytu w pokoju 1 czy 2-osobowym z pełnym węzłem higieniczno–sanitarnym. Udostępnienie kuracjuszowi określonego pokoju uzależnione jest od warunków lokalowych danej placówki oraz tego, czy we wskazanym terminie dysponuje ona wolnymi pokojami w określonym standardzie.

Z czego wynikają podwyżki opłat za sanatorium w 2022 roku?

Podwyżki cen wprowadzono Rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, opublikowanym w kwietniu 2022 roku. Ministerstwo Zdrowia argumentowało, iż waloryzacja wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej i wody oraz wzrostu cen produktów spożywczych i środków czystości – czyli elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sanatorium uzdrowiskowego. GUS określił, że pobyt w sanatorium uzdrowiskowym wzrośnie łącznie o 5,1% proc. w stosunku do kosztów ubiegłorocznych.

Zostaw komentarz