Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem do sanatorium z NFZ?

Wyjazd na leczenie uzdrowiskowe to ważny krok w procesie rehabilitacji. Każdy ubezpieczony, którego stan zdrowia tego wymaga, może skorzystać z takiej opcji.

Kto może wyjechać na leczenie uzdrowiskowe?

Możliwość skorzystania z leczenia uzdrowiskowego przysługuje każdemu ubezpieczonemu, którego aktualny stan zdrowia wskazuje na konieczność takiego leczenia. Kwalifikuje się do tego dorosły, uczeń oraz student do 26 roku życia, a także dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Jak zdobyć skierowanie z NFZ?

Uzyskanie skierowania wymaga podjęcia kilku kroków, przede wszystkim pójścia do lekarza. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego; mający podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Lekarz na podstawie wyników zleconych badań oceni Twój stan zdrowia i sprawdzi, czy kwalifikujesz się do leczenia w sanatorium.

Jakie badania trzeba wykonać, aby pojechać do sanatorium i kto za nie płaci?

Proces wydawania skierowania wymaga dostarczenia wyników szeregu badań. Dorośli potrzebują następujących badań: OB, morfologia, mocz, RTG klatki piersiowej, EKG oraz zaświadczenie potwierdzające diagnozę. W przypadku dzieci konieczne są: OB, morfologia, mocz oraz badanie kału na obecność pasożytów. Jeśli pacjent uzyskał od lekarza skierowanie na te badania, to są one bezpłatne. W przeciwnym razie koszty badania pokryje pacjent.

Jak przebiega akceptacja skierowania przez NFZ?

Po wystawieniu skierowania lekarz prześle je wraz z kompletną dokumentacją do odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w systemie informatycznym i otrzyma numer. Specjalista w zakresie balneoklimatologii, medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, współpracujący z Funduszem, ma obowiązek wnikliwie przeanalizować skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz dołączoną do niego dokumentację medyczną.

Decyzja w sprawie skierowania powinna zostać podjęta w ciągu 30 dni od wpłynięcia dokumentu do NFZ-u. O wyniku weryfikacji pacjent jest informowany listownie.

Niestety, nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Lekarz współpracujący z Funduszem ma prawo nie zaakceptować skierowania, jeśli uzna, że stan zdrowia pacjenta nie kwalifikuje go do takiej formy leczenia.

Mam skierowanie – co dalej?

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji w związku z wyjazdem do sanatorium, nie musisz martwić się o rezerwację miejsca w sanatorium. Jeżeli skierowanie zostanie zaakceptowane, pacjent otrzyma informacje o miejscu, terminie oraz rodzaju leczenia uzdrowiskowego. NFZ skontaktuje się z miejscem, do którego masz wyjechać. Teraz wystarczy, że załatwisz urlop w pracy i w wyznaczonym terminie pojawisz się w ośrodku.

Wyjazd do sanatorium zazwyczaj odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego. Jeśli chodzi o leczenie w szpitalu uzdrowiskowym, odbywa się ono w ramach zwolnienia lekarskiego.

O terminie rozpoczęcia kuracji pacjent zostanie poinformowany nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kuracji.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *