Zdrowie seniora

jak dostać się do domu opieki?

Jak dostać się do domu opieki?

Domy pomocy społecznej dzielą się na placówki oferujące opiekę całodobową. Te instytucje mają za zadanie zapewnić mieszkańcom odpowiednie warunków życia, wyżywienie oraz pomoc w...