Zdrowie seniora

dom opieki dla osób z demencją

Dom opieki dla osób z demencją

Demencja najczęściej dotyka osoby po 65 roku życia. Charakteryzuje się postępującym obniżeniem sprawności umysłowej oraz osłabieniem funkcji poznawczych, takich jak pamięć czy zdolność do...

opłaty za pobyt w DPS

Jak uniknąć opłat za DPS?

Opłaty za domy pomocy społecznej (DPS) mogą stanowić znaczący wydatek dla wielu rodzin. Zrozumienie, jak zminimalizować lub unikać tych kosztów, staje się kluczowe dla...