Kiedy skierowanie do domu pomocy społecznej może zostać uchylone?

uchylenie skierowania do domu opieki

Dostanie się do domu pomocy społecznej wiąże się ze spełnieniem kilku kryteriów, takich jak brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, niemożność zapewnienia niezbędnej pomocy przez rodzinę oraz spełnienie kryteriów zdrowotnych. Jednak nawet spełnienie tych kryteriów nie zapewnia automatycznego przyjęcia do domu opieki. Zgodnie z przepisami decyzję o skierowaniu do DPS-u wydaje właściwy organ gminy. Czy skierowanie do DPS-u może zostać uchylone?

Finansowanie pobytu w DPS

Osoba przebywająca w DPS opłaca pobyt w wysokości nieprzekraczającej 70 proc. swojego dochodu. Jeśli pojawi się różnica między wniesioną przez pensjonariusza kwotą a faktycznym kosztem utrzymania pojawia się, w pierwszej kolejności do jej pokrycia zostanie zobowiązana rodzina.

Mieszkaniec jest zobowiązany nie tylko do regularnych odpłatności (jeżeli ten przepis go dotyczy), ale również do przestrzegania regulaminu placówki. Jeśli notorycznie nie będzie stosował się do wewnętrznych zasad działania ośrodka, może ponieść za to karę.

Odpowiedzialność za marnotrawienie świadczeń

Regulaminy DPS-u to zbiór zasad dotyczących korzystania z ośrodka, określający standardy zachowania wobec innych mieszkańców oraz personelu. Dopuszczanie się naruszeń w postaci spożywania alkoholu bądź agresywnych zachowań to przykłady łamania przepisów.

W sytuacji, gdy pracownik socjalny uzna, że mieszkaniec DPS-u nieodpowiednio korzysta z przyznanych świadczeń, może dojść do zmiany warunków udzielanej pomocy. Te mogą zostać ograniczone lub zamienione na inną pomoc w formie niepieniężnej.

Do czego może doprowadzić nagminne łamanie regulaminu domu opieki?

Dodatkowo nagminne łamanie regulaminu może doprowadzić do uchylenia decyzji o skierowaniu do DPS-u, czego konsekwencją będzie wydanie decyzji zobowiązującej pensjonariusza do opuszczenia placówki.

Dylematy dotyczące uchylenia skierowania

Mimo że nakazanie pensjonariuszowi opuszczenia domu opieki może mieć dla niego poważne konsekwencje, łącznie z pogorszeniem stanu zdrowia, DPS nie może pozwolić, by jeden mieszkaniec znacznie pogarszał komfort pobytu pozostałym. DPS musi zwracać uwagę na dobro innych korzystających z usług placówki.

Uchylenie skierowania do domu pomocy społecznej powinno być zatem dyktowane równie mocno troską o bezpieczeństwo i komfort innych mieszkańców, co troską o reputację samej placówki. Musi być dobrze umotywowane, nie zaś wynikać z nieobiektywnych uprzedzeń personelu w stosunku do mieszkańca ośrodka.

Zachęcamy też do przeczytania artykułu pt. Kiedy dziecko nie musi płacić na rodzica umieszczonego w domu pomocy społecznej?

Z ofertą domów opieki z różnych części Polski możecie zapoznać się tutaj.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *