Domy opieki postulują o obniżoną stawkę podatku od nieruchomości

domy opieki a stawka podatku od nieruchomości

23 maja 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał postanowienie w kwestii naliczania stawki podatku od nieruchomości dla placówek opiekuńczych, w tym domów opieki.

Działalność gospodarcza vs świadczenia zdrowotne

Do tej pory placówki opiekuńcze bezskutecznie starały się o stosowanie preferencyjnej stawki podatku, podobnej do tej, którą obowiązują placówki lecznicze. Aktualne regulacje z 2023 roku określają maksymalną stawkę podatku od nieruchomości na 28,78 zł od mkw. dla działalności gospodarczej, podczas gdy placówki lecznicze są opodatkowane 5,87 zł od mkw.

Ustawodawstwo różnicuje między „świadczeniem zdrowotnym” a działalnością gospodarczą. Pomimo że wiele domów opieki prowadzi działalność gospodarczą, świadczą też usługi zdrowotne. Niestety organy samorządowe i sądy administracyjne dotychczas nie uznawały tej dwoistości i skupiały się na aspekcie komercyjnym domów opieki.

stawka podatku od nieruchomości

Ostatni wyrok sądu może być przełomem w sposobie postrzegania domów opieki i ich opodatkowania. Potwierdza on, że działalność opiekuńcza i lecznicza mogą iść w parze, i że domy opieki zasługują na ulgi podatkowe. W związku z tym istnieje nadzieja na bardziej sprawiedliwe i adekwatne traktowanie tych ważnych dla bezpieczeństwa społecznego instytucji.

Definicja świadczeń zdrowotnych w kontekście domów opieki

W odpowiedzi na zastrzeżenie podatnika, który nie został uwzględniony w preferencyjnej stawce podatku od nieruchomości, Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w Krakowie przedstawiło wcześniejszą interpretację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z z nią, by korzystać z niższej stawki podatku od nieruchomości:

  • Nieruchomość lub jej część musi być wykorzystywana do świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (kryterium obiektywne).
  • Pomieszczenie musi być wykorzystywane przez podmiot zajmujący się świadczeniem takich usług (kryterium podmiotowe).

Pobyty poszpitalne w domach opieki

Podatnik, który zgłosił skargę, wynajmował swoje pomieszczenie domowi opieki specjalizującemu się w pobytach poszpitalnych. Choć termin „pobyt poszpitalny” nie jest zdefiniowany w ustawie o pomocy społecznej, został on ukształtowany na podstawie potrzeb wynikających z procesu leczenia pacjenta w szpitalu. W praktyce pacjenci po opuszczeniu szpitala są kierowani do domów opieki zamiast sanatoriów czy ośrodków rehabilitacyjnych. Te placówki dostosowują się do potrzeb rynku i inwestują w sprzęt medyczny.

podatek od nieruchomości dla domów opieki

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W świetle powyższych informacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił decyzję dotyczącą wysokości podatku od nieruchomości dla 2021 r. W swoim uzasadnieniu wskazał, że w czasach pandemii miejsca, w których przebywali chorzy i niepełnosprawni stały się naturalnymi miejscami świadczenia usług zdrowotnych. Przewodnicząca, sędzia Inga Gołowska, podkreśliła, że w obecnej sytuacji orzecznictwo musi być bardziej elastyczne i umożliwiać stronom wyrażenie swojego stanowiska.

Biorąc pod uwagę decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, organ podatkowy musi wziąć pod uwagę przedstawione argumenty. Nawet jeśli wcześniejsze orzeczenia były jasne, muszą one dostosować się do nowej rzeczywistości. W ostatnich latach prywatne domy opieki zyskały na znaczeniu, co musi być uwzględnione w przyszłych decyzjach.

Zachęcamy też do przeczytania artykułu pt. Jakie są przesłanki do umieszczenia kogoś w DPS-ie?

Z ofertą domów opieki z różnych części Polski możecie zapoznać się tutaj.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *