Wzór testamentu – sprawdź, jak powinien wyglądać akt ostatniej woli

wzór testamentu seniora

Testament to jedyny dokument, który wskazuje, w jaki sposób można rozporządzać majątkiem danej osoby po jej śmierci. Z tego względu musi zostać sporządzony jak najstaranniej. W jaki sposób senior powinien napisać testament, by nie budził on wątpliwości?

Jak powinien wyglądać testament?

Mimo że testamenty mogą różnić się co do rodzaju (dzielić się na zwykłe i szczególne), ich forma w każdym przypadku jest zbliżona. W przypadku testamentów zwykłych przyjmuje się, że są ważne wtedy, gdy zostaną sporządzone własnoręcznie (testament napisany na komputerze, wydrukowany i podpisany będzie nieważny). Testament należy podpisać pod treścią dokumentu. Jeżeli dokument podpiszemy w innym miejscu, rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci zostanie uznane za ważne tylko, jeżeli związek podpisu z treścią będzie oczywisty. W testamencie powołuje się do dziedziczenia jedną lub kilka osób. Gdy ich udziały w spadku nie są wskazane w testamencie, to dziedziczą one w równych częściach.

Sporządzenie testamentu notarialnego przez seniora zawsze musi wiązać się z uwagą i skupieniem. Jednoznaczne sformułowania w treści testamentu notarialnego (w testamencie własnoręcznym) pozwolą uniknąć wątpliwości co do intencji seniora-spadkodawcy. Dokument, by był ważny, niekoniecznie musi być sporządzony jako testament notarialny (ale może być spisany w formie aktu notarialnego). O nieważności testamentu własnoręcznego czy innego nie może decydować brak daty, jeżeli nie ma wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu.

Jaka treść powinna znaleźć się w testamencie?

To zależy od danego przypadku. Testament może zawierać nie tylko powołanie kogoś do spadku, ale też zapis windykacyjny, zapis zwykły czy pozbawienie prawa do zachowku. To inaczej wydziedziczenie określonych osób. Gdy spodziewamy się, że podział majątku może wzbudzić spore emocje, warto zastanowić się nad czymś jeszcze. Powołaniem w testamencie osoby, która będzie zarządzała majątkiem po śmierci testatora. Taką osobą jest wykonawca testamentu.

Czy są wzory testamentów?

Tak. W sieci bądź u notariusza bez problemu znajdziemy szereg wzorów testamentów. W zależności od sytuacji może skorzystać z nich senior chcący spisać testament własnoręczny. Wzory testamentu, które przede wszystkim nie mogą być niezgodne z zasadami współżycia społecznego, obejmują: wzór testamentu własnoręcznego, testamentu z powołaniem wykonawcy, z podstawieniem, z zapisem zwykłym, z poleceniem i wzór testamentu z wydziedziczeniem.

Wzór testamentu własnoręcznego

Wrocław, 14 września 2015 roku

Testament

Ja, Genowefa Nowak, do spadku po mnie powołuję po połowie moją córkę Zuzannę Nowak oraz mojego syna Władysława Nowaka.

Genowefa Nowak

Wzór testamentu z powołaniem wykonawcy testamentu

Opole, 11 października 2021 roku

Testament

Ja, Barbara Kowalska, powołuję do spadku po mnie w 25% moją siostrę Danutę Ambroziak, w 25% mojego syna Dariusza Kowalskiego, a w 50% mojego syna Stanisława Kowalskiego. Na wykonawcę testamentu powołuję Wiesława Andruszkiewicza (PESEL: 85051824133). 

Barbara Kowalska

Wzór testamentu z podstawieniem

Gdańsk, 30 lipca 2016 roku

Testament

Ja, Władysław Niewiadomski, do spadku po mnie powołuję moją żonę Lucynę Niewiadomską oraz córkę Patrycję Niewiadomską. Obie do spadku upoważniam w częściach równych. Gdyby którakolwiek z nich nie chciała lub nie mogła dziedziczyć, to w jej miejsce ma wejść moja wnuczka Maja Niewiadomska.

Władysław Niewiadomski

Wzór testamentu z zapisem zwykłym

Zakopane, 15 stycznia 2013 roku

Testament

Ja, Henryk Polakowski, do całości spadku po mnie powołuję moją żonę Zdzisławę Polakowską. Mojej córce Natalii Polakowskiej, jako zapisobiorcy, zapisuję mój aparat fotograficzny marki Samsung.

Henryk Polakowski

Wzór testamentu z poleceniem

Warszawa, 19 marca 2017 roku

Testament

Ja, Jakub Ostrowski, do całości spadku po mnie powołuję moje dzieci: Ksawerego Ostrowskiego, Anetę Ostrowską i Roberta Ostrowskiego, w częściach równych. Polecam, by moja córka Aneta Ostrowska przekazała należący do mnie obraz pt. „Panorama” Muzeum Narodowemu w Krakowie.

Jakub Ostrowski

Wzór testamentu z wydziedziczeniem

Iława, 14 października 2011 roku

Testament

Ja, Marek Masłowski, do spadku po mnie powołuję w 25% mojego syna Dawida Masłowskiego, a w 75% moją żonę Judytę Masłowską. Wydziedziczam moją córkę Annę Masłowską z uwagi na fakt, że od ponad 30 lat nie utrzymuje ona ze mną kontaktów i odmówiła mi pomocy, gdy chorowałem i wielokrotnie przebywałem w szpitalu.

Marek Masłowski

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *