Czy można zmienić lub odwołać testament?

odwołanie testamentu

Testament to dokument odzwierciedlający ostatnią wolę zmarłego. Chociaż wiele osób uważa, że raz sporządzony testament jest niezmienialny, rzeczywistość jest inna. W jakich okolicznościach możliwe są zmiana albo odwołanie testamentu i jakie są konsekwencje takich działań?

Zasady modyfikowania testamentu

Testament może w dowolnym momencie sporządzić każdy kto, ma pełną zdolność do czynności prawnych, czyli ukończył 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniony (nie pozbawiono go możliwości samodzielnego podejmowania decyzji na temat swoich spraw, na przykład ze względu na chorobę psychiczną). Małoletni, który ukończył 16 lat, i osoba ubezwłasnowolniona częściowo, mogą sporządzić testament tylko przed notariuszem lub testament szczególny. Oczywiście sytuacje życiowe się zmieniają, a wraz z nimi może ewoluować nasza wizja podziału majątku po śmierci.

Bez względu na rodzaj testamentu jego modyfikacja lub anulowanie są dopuszczalne. Ważne jest, aby czynić to zgodnie z przepisami i z pełną świadomością swojej decyzji.

modyfikowanie testamentu

Procedura modyfikacji testamentu

Zmiana testamentu może przyjąć różne formy. Od sporządzenia nowego testamentu, który anuluje poprzedni, po dokładne określenie, które elementy dotychczasowego testamentu mają zostać zmienione.

Testament notarialny znajdujący się w zapieczętowanej kopercie na przechowaniu u notariusza uważa się za odwołany w razie odebrania go przez spadkodawcę, który może odebrać testament tylko osobiście.

Testament może odwołać tylko osoba, która ma zdolność sporządzenia testamentu. Małoletni, który ukończył 16 lat, oraz ubezwłasnowolniony częściowo, mogą sporządzić testament, w którym odwołują poprzedni, w takiej formie, w jakiej sporządzić mogą testament osoby mające pełną zdolność do działań prawnych.

Jeżeli spadkodawca po sporządzeniu testamentu sporządzi nowy testament, w którym nie zaznaczy, że pierwszy testament odwołuje, uważa się, że testament wcześniejszy jest odwołany tylko o tyle, o ile nie da się go pogodzić z testamentem późniejszym.

Wszystkich czynności należy dokonać z pełną świadomością ich konsekwencji i zgodnie z obowiązującym prawem.

Dziedziczenie po odwołaniu testamentu

Jeśli testament zostanie unieważniony, a nowy testament nie powstanie, majątek będzie dziedziczony zgodnie z ustawą, co oznacza, że trafi do najbliższych.

Testament to jedyny sposób, aby podzielić majątek według własnej woli, uwzględniając w podziale również osoby, które nie są bezpośrednimi spadkobiercami ustawowymi.

testament

Regularna weryfikacja testamentu

Testament warto co jakiś czas przejrzeć, by upewnić się, że dokładnie odzwierciedla on naszą decyzję co do rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. W przypadku wątpliwości dotyczących zgodności testamentu z prawem warto skonsultować się z ekspertem w dziedzinie prawa spadkowego.

Ostatnia wola jest wyrazem indywidualnych życzeń osoby sporządzającej testament, dlatego istotne jest, by była ona zawsze aktualna i odzwierciedlała rzeczywiste intencje testatora. Właściwie sporządzony testament to gwarancja, że nasz majątek zostanie po śmierci rozdysponowany zgodnie z naszą wolą.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *