senior w rejestrze dłużników

Kiedy można trafić do rejestru dłużników BIG – to musisz wiedzieć

Rejestr dłużników to miejsce, w którym nikt nie chciałby się znaleźć. Niestety wystarczy niewiele, by zablokować seniorowi dostęp do pożyczek bądź zaciągania kredytów. Kto, kiedy i za co może trafić na listę dłużników?

Czym są listy dłużników?

Listy dłużników to potoczne określenie na rejestr prowadzony przez biura informacji gospodarczej. Biuro informacji gospodarczej jest instytucją funkcjonującą na podstawie Ustawy z 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Przyjmuje, przechowuje oraz podaje uprawnionym podmiotom wiadomości na temat zadłużenia konsumentów i przedsiębiorców. Ogółem udostępnianie informacji gospodarczych jest realizowane z zachowaniem wszelkich procedur prawnych i umożliwia przejrzenie baz takich jak:

 • rejestry dłużników BIG,
 • rejestry bankowe (BIK),
 • Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych,
 • Rejestr Należności Publicznoprawnych.

BIG oprócz rejestru zadłużeń gromadzi również pozytywne informacje gospodarcze, które dotyczą terminowej spłaty zobowiązań. Pozytywna informacja gospodarcza w rozumieniu BIG jest gratyfikacją uregulowania należności bez opóźnień bądź z opóźnieniem poniżej 30 dni.

Kto może trafić na listę dłużników?

Na liście dłużników może znaleźć się zarówno konsument, jak i firma.

Za co można trafić na listę dłużników?

Lista dłużników to dość pojemny instrument na rynku. Figurują na niej wszystkie osoby, które nie oddały oficjalnie zaciągniętego zobowiązania bądź nie uregulowały innych należności. Na tzw. czarnej liście mogą znaleźć się seniorzy, którzy:

 • nie spłacają terminowo rat pożyczek i kredytów,
 • nie opłacają rachunków: za Internet, telefon, gaz, prąd, czynsz itp.,
 • nie płacą świadczeń alimentacyjnych bądź kar, np. za jazdę bez biletu.

Kiedy wierzyciel może wpisać dłużnika do rejestru dłużników?

Wierzyciel (jako firma) może wpisać dane dłużnika do rejestru tylko pod warunkiem, że całkowita kwota zadłużenia w przypadku konsumenta wynosi minimum 200, a przypadku firm co najmniej 500 zł (wpisanie dłużnika zalegającego z mniejszą kwotą jest możliwe tylko na mocy decyzji sądu).

Od terminu płatności powinno minąć minimum 30 dni, a dodatkowo zanim dłużnik zostanie umieszczony w rejestrze, musi zostać powiadomiony o takim zamiarze. Informacja powinna mieć charakter wezwania do zapłaty i być wysłana listem poleconym bądź doręczona do rąk własnych. Od momentu poinformowania dłużnika o zamiarze przekazania danych do BIG-u do realnego wpisu musi minąć co najmniej 30 dni. Spłata długu na etapie, w którym otrzymamy list z ostrzeżeniem, pozwoli uniknąć kłopotów.

Przedsiębiorcy mogą przekazać dane dłużnika do Rejestru Dłużników BIG po podpisaniu umowy z BIG InfoMonitorem. Może być to umowa abonamentowa, wybrana z dostępnej oferty, bądź dobrana indywidualnie do potrzeb klienta. Przedsiębiorca może również wpisać dłużnika po zawarciu umowy pre-paid.

W przypadku osób fizycznych, które chcą wpisać dłużnika do bazy BIG, nie przewiduje się minimalnej kwoty ani okresu zadłużenia uprawniających do skorzystania z takiej opcji. Podstawą przekazania przez konsumentów informacji o zadłużeniu, jest wyrok sądowy opatrzony klauzulą wykonalności. Dłużnik musi jednak zostać poinformowany o naszych planach na minimum 14 dni przed dokonaniem wpisu. W celu dokonania wpisu konieczne będzie zarejestrowanie się na stronie w systemie BIG, wypełnienie pobranej umowy, wysłanie jej do BIG InfoMonitora, przesłanie skanu dowodu osobistego i opłacenie usługi zgodnie z cennikiem.

Kto korzysta z bazy dłużników?

Rejestr dłużników na podstawie uzasadnionej informacji pozwala zweryfikować kontrahenta. Skorzystanie z zestawienia to pewność powzięcia wiarygodnej informacji o osobie czy firmie, z którą zamierzamy związać się określonym stosunkiem prawnym. Raportami BIG / BIK posiłkują się wszystkie przedsiębiorstwa chcące dogłębnie prześwietlić potencjalnych partnerów biznesowych. Sprawdzając ich finansową stabilność i wypłacalność, są w stanie zminimalizować ryzyko współpracy z nierzetelnym oferentem. Z rejestrów BIG najczęściej korzystają m.in.:

 • banki,
 • pozabankowe instytucje pożyczkowe,
 • leasingodawcy,
 • ubezpieczyciele,
 • dostawcy Internetu,
 • operatorzy telefonii komórkowej.

Jakie są konsekwencje wpisu do bazy dłużników?

Konsekwencją wpisu są: zmniejszona wiarygodność biznesowa i trudności w nawiązaniu współpracy, niemożność zaciągnięcia pożyczki lub kredytu, a nawet podpisania umowy z dostawcą telefonii komórkowej czy Internetu. Czasami dłużnik ma drogę wyjścia z impasu. Niektóre firmy pożyczkowe udzielające pożyczek pozabankowych oferują pożyczenie pieniędzy bez wcześniejszej weryfikacji klienta w BIG.

Jak senior może sprawdzić, czy figuruje w rejestrze dłużników?

Jeśli zamierzamy skorzystać z usług operatora telefonii komórkowej bądź banku, a w przeszłości zdarzały się nam potyczki związane z nieopłaconymi rachunkami, warto zweryfikować swoją historię w BIG. W tym celu należy wejść na stronę instytucji, zarejestrować się i poświadczyć dane poprzez przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zgodnie z procedurą przed wysłaniem wrażliwych personaliów warto zaczernić pola nieobowiązkowe, dzięki czemu zachowamy jak największe bezpieczeństwo.

Czy sprawdzenie statusu w BIG jest darmowe?

Raz na pół roku raport o sobie i raport z rejestru zapytań konsument może wygenerować za darmo. W innym wypadku konieczne jest wniesienie niewielkiej opłaty. BIG oferuje także usługę abonamentową, która pozwala na ciągły dostęp do danych weryfikacyjnych kontrahentów. Jest ona przydatna zwłaszcza w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy można sprawdzić raport z BIG o osobie zmarłej?

Tak, choć wgląd do tego typu informacji ma wyłącznie podmiot uprawniony (taki jak: Komendant Główny Policji, komornik bądź sąd).

Rejestr dłużników – kiedy dane dłużnika zostaną usunięte?

By informacje o Tobie przestały figurować w rejestrze dłużników, musisz spłacić zobowiązanie. Jeśli dług zostanie pokryty w całości, wierzyciel będzie miał 14 dni na usunięcie danych, licząc od dnia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym. Inaczej grozi mu kara do 30 tys. zł.

W sytuacji, gdy dług spłacisz częściowo, wpis nie zostanie usunięty. Usunięcie z rejestru opiera się bowiem na zobowiązaniu dłużnika do całkowitego wykonania zobowiązania. W przypadku częściowej spłaty możesz jednak zwrócić się z żądaniem aktualizacji informacji gospodarczych. Raport BIG powinien pokazywać wyłącznie aktualną sytuację płatnika.

Jeśli dług się powiększy, wierzyciel także ma prawo do umieszczenia takiej informacji w bazie. Wówczas nie musi już wysyłać kolejnego wezwania do zapłaty.

Dług przedawniony i kwestionowany

Podstawowy termin przedawnienia wynosi 6 lat, jednakże mocno różni się w zależności od typu przewinienia. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz tych związanych z prowadzeniem firmy jest to 3-letni okres. Przedawnienie długu uniemożliwia wierzycielowi prawne dochodzenie swoich roszczeń, jednak nie powoduje usunięcia danych z BIG.

Dłużnikowi przysługuje też prawo do kwestionowania obciążenia go należnością już na etapie wysłania mu wezwania do zapłaty. W tym celu może skorzystać z drogi sądowej.

Zostaw komentarz