Ile kosztuje testament notarialny? Poznaj stawki

koszt testamentu seniora

Testament może sporządzić każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych. Mimo że dokument będzie ważny nawet wtedy, gdy stosując się do przepisów napiszemy go w domu, najbezpieczniej jest w tym celu odwiedzić notariusza. Ile kosztuje spisanie testamentu?

Od czego zależy cena czynności notarialnych?

Koszty z reguły są ustalane na podstawie wartości przedmiotu umowy. W przypadku testamentów obowiązuje nieco inna zasada, na mocy której wolno dokonywać czynności notarialnej. Tu wysokość opłat w zależności od rodzaju dokumentu jest określona przez ustawodawcę. Stawki przewidziane w prawie są wartościami maksymalnymi (co oznacza, że taksa notarialna może być niższa) i nieuwzględniającymi obowiązkowego VAT-u. Notariusz nie powinien odmówić dokonania czynności notarialnej, jeśli nie jest ona niezgodna z prawem.

Od czego zależy koszt sporządzenia testamentu?

Cena, którą zapłaci senior, zależy od rodzaju testamentu notarialnego, jego treści. Wzrośnie, jeżeli w dokumencie uwzględnimy polecenia, informację o wydziedziczeniu bądź zapisy zwykłe albo windykacyjne. W przypadku kosztu za więcej niż jeden zapis windykacyjny stanowiska kancelarii notarialnych mogą się różnić. Część stoi na stanowisku, iż niezależnie od ich liczby powinno się pobierać jedną opłatę, z kolei inni twierdzą, że każdy zapis powinien generować oddzielne koszty.

Ile wynoszą taksy notarialne za sporządzenie testamentu?

Zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z 3 stycznia 2018 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej graniczne stawki za poszczególne testamentowe czynności notarialne wynoszą:

  • sporządzenie testamentu – 50 zł,
  • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
  • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł,
  • odwołanie testamentu – 30 zł.

Wprowadzenie informacji o testamencie przez notariusza do Notarialnego Rejestru Testamentów jest nieodpłatne.

Jakie są dodatkowe opłaty za sporządzenie testamentu?

Do powyższych kwot mogą być doliczone dodatkowe opłaty, takie jak:

  • sporządzenie testamentu notarialnego poza siedzibą kancelarii notarialnej w porze dziennej (od 8 do 20) – 50 zł,
  • sporządzenie testamentu poza kancelarią w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł.

Uwaga! Wymienione stawki należy zwiększyć o 23% podatek od towarów i usług (VAT).

Czy koszt testamentu zależy od liczby spadkobierców?

Nie. Koszt sporządzenia testamentu przez seniora nie zależy ani od tego, jak dużym majątkiem dysponował testator, ani od tego, jak wiele osób jest powołanych do spadku.

Czy zmiana testamentu u notariusza wiąże się z kosztami?

Modyfikacja testamentu seniora u notariusza wiąże się z kosztami. Odwołanie ostatniej woli to koszt maksymalnie 30 zł.

Kiedy koszt testamentu będzie najniższy?

Koszt sporządzenia testamentu przez seniora będzie najniższy, jeśli dokument będzie zawierał jedynie powołanie do spadku. W takim przypadku wyniesie 50 zł netto (61,50 zł brutto) plus opłata za wypis aktu notarialnego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *