Ubezpieczenie majątkowe dla seniorów – dowiedz się, na co zwrócić uwagę

ubezpieczenia majątkowe dla seniorów

W polskim prawie obowiązują dwie kategorie ubezpieczeń: osobowe i majątkowe. Te dzielą się na wiele rodzajów. Czym charakteryzują się ubezpieczeniowe polisy majątkowe? Jakie dokumenty są konieczne do sporządzenia umowy?

Czym jest ubezpieczenie majątkowe?

Ubezpieczenie majątkowe to zabezpieczenie finansowe sporządzane odnośnie do przedmiotu, a nie podmiotu – jak ma to miejsce w ubezpieczeniach osobowych. Przepisy, na mocy których jest udzielane, obecnie są regulowane ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Indywidualne ustalenia towarzystwa ubezpieczeniowego i klienta są ustalane w ramach umowy ubezpieczenia.

Jakie jest zadanie ubezpieczenia majątkowego dla seniora?

Pośród wielu rodzajów ubezpieczeń polisy majątkowe należą do jednych z popularniejszych. Zadaniem ubezpieczeń mienia jest zabezpieczenie składników majątku na wypadek ich utraty (np. w wyniku kradzieży), uszkodzenia czy zniszczenia – niezależnie od tego, czy jest to związane ze zdarzeniami losowymi czy celowym działaniem osób trzecich.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń majątkowych?

Towarzystwa ubezpieczeniowe do kategorii ubezpieczeń majątkowych zaliczają: ubezpieczenia obowiązkowe (obligatoryjne) oraz dobrowolne. Obligatoryjne jest ubezpieczenie OC – od odpowiedzialności cywilnej. Najczęściej dotyczy ono kierowców, a także rolników, którzy są zobowiązani do ubezpieczenia gospodarstwa. Do innych popularnych ubezpieczeń majątkowych zalicza się: polisę mieszkaniową, ubezpieczenie turystyczne czy komunikacyjne (np. AC – autocasco).

W przypadku przedsiębiorców ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej może objąć: odpowiedzialność cywilną kontraktową, tę związaną z wprowadzeniem produktu do obrotu czy odpowiedzialność deliktową (związaną z posiadaniem i używaniem mienia).

Czym ubezpieczenia majątkowe różnią się od osobowych?

Ubezpieczenia majątkowe zakresem obejmują Twój dobytek materialny, z kolei ubezpieczenie na życie chroni przez finansowymi konsekwencjami powstałymi w wyniku nieszczęśliwego wypadku, innego ciężkiego zachorowania czy zgonu. „Życiówki” są mocno uzależnione od wieku klienta, gdy wraz z nim rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia zawału albo śmierci ubezpieczonego. Często przed ich zawarciem ubezpieczyciele wymagają wypełnienia szczegółowej ankiety medycznej.

Na co zwrócić uwagę, wybierając polisę?

Ubezpieczenie majątkowe dla seniora powinno być dopasowane do jego potrzeb. Przed wyborem oferty zwróćmy uwagę na to, jaki jest obejmuje ubezpieczenie, ile wynoszą składki, poznajmy sumę ubezpieczenia i sumę gwarancyjną (wypłacą w przypadku szkody całkowitej). Pamiętajmy, że nie na zawsze najdroższe ubezpieczenie jest najlepsze. Tak samo nie warto oszczędzać i za każdym razem stawiać na najtańsze ubezpieczenie. Zawsze trzeba realnie ocenić ryzyko ubezpieczeniowe. Sprawdźmy, jakie opinie ma ubezpieczyciel. W zależności od oferty możemy wybrać terminowe ubezpieczenie bądź jego bezterminową wersję.

Jakie są wyłączenia odpowiedzialności w przypadku ubezpieczeń majątkowych?

Ważna umowa ubezpieczenia nie zawsze poskutkuje wypłatą rekompensaty. Towarzystwa ubezpieczeniowe chronią się na wypadek praktyk nieuczciwych klientów, którzy poprzez swoje działanie próbują wywołać szkodę. Stąd też prawo przewiduje wyłączenia odpowiedzialności, czyli szereg przesłanek legalnie motywujących brak wypłaty świadczenia. Zalicza się do nich m.in. rażące niedbalstwo. Firmy ubezpieczeniowe odmówią wypłaty zadośćuczynienia, jeżeli budynek powstał bez poszanowania porządku prawnego czy w ramach eksploatacji nigdy go nie konserwowaliśmy. W zależności od zakresu polisy ubezpieczyciel może nie odpowiadać także za szkody powstałe wyniku terroryzmu, zamieszek czy trzęsienia ziemi, przepięć elektrycznych, prac górniczych czy przenikania wód gruntowych. Często do pakietów podstawowych firmy oferują rozszerzenie ochrony.

Gdzie wykupić ubezpieczenie majątkowe?

Wykupienie polisy, np. jeśli chodzi o auto, z pewnością zostanie poprzedzone oględzinami przedmiotu umowy. Tak samo będzie, jeśli chcesz ubezpieczyć kolekcję dzieł sztuki, filatelistyczną, numizmatyczną czy inną. W przypadku ubezpieczenia mieszkania nie ma takiej praktyki. Umowa opiera się na zaufaniu. Ubezpieczający ma obowiązek zgodnie z prawdą zadeklarować wartość ubezpieczanego majątku, a ubezpieczyciel przyjmuje tę wersję. W razie wystąpienia szkody oświadczenie ze stanem faktycznym porównuje rzeczoznawca wyznaczony przez ubezpieczyciela.

Pamiętaj, że rzetelna wycena jest korzystna dla obu stron. Pozwala wybrać optymalną ofertę, a tym sam uniknąć zarówno niedoubezpieczenia, jak i przeszacowania wartości.

Poszukiwanie atrakcyjnych ofert senior powinien zacząć od porównywarki ubezpieczeń. Bezpłatne narzędzie pozwoli nam dopasować zakres ochrony, składkę ubezpieczenia i sumę ubezpieczenia. Darmowe wyliczenie składek online pozwoli nam realnie ocenić, ile kosztuje ubezpieczenie.

Jakie dokumenty są potrzebne seniorowi do umowy o ubezpieczenie majątkowe?

By podpisać polisę, konieczne jest dostarczenie do towarzystwa ubezpieczeniowego szeregu dokumentów. Należy przygotować:

  • dowód tożsamości ubezpieczonego – najlepiej dowód osobisty,
  • dokumenty dotyczące ubezpieczanego mienia, np. prawo własności do nieruchomości.

Szczególnym przypadkiem ubezpieczenia majątkowego jest ubezpieczenie samochodu – towarzystwo ubezpieczeniowe poza dowodem osobistym będzie wymagało od klienta również prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego ubezpieczanego pojazdu.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *