rodzaje ubezpieczeń dla seniora

Rodzaje ubezpieczeń – jaką polisę możesz wykupić, czym się różnią?

Ubezpieczenia różnicują się w zależności od zakresu ochrony i obligatoryjności. Które warto wykupić, a z których senior jest zobowiązany korzystać? 

Jak dzielimy ubezpieczenia?

Podstawowy podział ubezpieczeń obejmuje dwie kategorie – polisy obowiązkowe i dobrowolne.

Ubezpieczenia obowiązkowe

Zaliczamy do nich polisy, których wykupienie jest bezwarunkowe. Powszechnie dotyczy to właścicieli pojazdów oraz rolników posiadających gospodarstwo rolne, w tym budynków wchodzących w jego skład.

Ubezpieczenia dobrowolne

Form nieobowiązkowej asekuracji jest znacznie więcej, a towarzystwa ubezpieczeniowe prześcigają się w pomysłach w tym zakresie. Mimo wszystko od ubezpieczania części ciała bardziej prozaiczne i powszechniejsze jest wykupienie polisy na wypadek choroby bądź śmierci, zdarzeń losowych (typu pożar bądź powódź), utraty pracy czy nietrafionej inwestycji.

Jakie są najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń?

Ubezpieczenia na życie

To jedno z bardziej znanych ubezpieczeń dobrowolnych. Dzięki niemu bliscy ubezpieczonego po jego śmierci otrzymają wsparcie finansowe, które pozwoli zaspokoić bieżące potrzeby i utrzymać dotychczasowy standard życia.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne ochroni seniora przed finansowymi konsekwencjami chorób, w tym zapewni środki potrzebne na leczenie – nawet operacyjne. Dzięki ubezpieczeniu możemy bez ponoszenia dodatkowych opłat korzystać z prywatnej służby zdrowia.

Ubezpieczenie rakowe

Popularna „życiówka” może zawierać rozszerzenia, wśród których wyróżniamy np. asekurację na wypadek kosztownej terapii nowotworowej. Warunki polisy zapewniają dodatkowe konsultacje lekarskie, a nawet leczenie zagraniczne.

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy stanie się nam coś złego – np. złamiemy nogę. Wysokość świadczenia zależy od stopnia zaawansowania obrażenia.

Ubezpieczenie turystyczne

Zapewnia ochronę podczas wyjazdów krajowych bądź zagranicznych. W zależności od pakietu w jego skład wchodzą: ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW, od odpowiedzialności cywilnej czy ubezpieczenie assistance. Ubezpieczenie może również zawierać dodatkowe elementy, np. odszkodowanie z tytułu utraty bagażu bądź opóźnienia lotu.

Dobrowolne ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest oferowane również jako ubezpieczenie fakultatywne (dodatkowe). Może pomóc, gdy z powodu nieostrożności bądź nieuwagi niechcący wyrządzimy komuś krzywdę.

Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie domu czy mieszkania jako ubezpieczenie majątkowe chroni nas przed skutkami zdarzeń losowych mogących doprowadzić do utraty nieruchomości. Może być rozszerzone o ochronę rzeczy znajdujących się w majątku.

Ubezpieczenie od kradzieży

Jeden z wariantów rozszerzeń ubezpieczenia mieszkania gwarantujący wypłatę odszkodowania w przypadku włamania oraz kradzieży pozostawionych rzeczy.

Ubezpieczenie AC (autocasco)

Autocasco to element rozszerzający obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest dobrowolne, ale może być niezwykle przydatne, gdy będziemy sprawcami kolizji bądź wypadku i zechcemy naprawić swój uszkodzony pojazd. AC może finansowo ochronić nas również przed skutkiem kradzieży auta czy motocykla.

Ubezpieczenie transportowe

Dotyczą ładunków przemieszczanych w ramach transportu krajowego i międzynarodowego drogą samochodową, kolejową, morską, lotniczą czy kombinowaną.

Ubezpieczenie rolne

Zapewniają pokrycie szkód wynikłych ze zniszczenia upraw. Obejmuje mienie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego oraz inwentarz żywy.

Które ubezpieczenie będzie najlepsze dla seniora?

Wybór rodzaju ubezpieczenia zawsze powinien być podyktowany indywidualnym zapotrzebowaniem. To powoduje, że wskazanie jednej oferty jest niemożliwe. W celu określenia możliwości finansowych oraz rozległości polisy warto skorzystać z pomocy doradcy ubezpieczeniowego. Wartościowym narzędziem może okazać się również darmowa internetowa porównywarka ofert.

Zostaw komentarz