Wszystko, co trzeba wiedzieć o trzynastej emeryturze

trzynasta emerytura

Jednym ze świadczeń przysługujących polskim emerytom jest tzw. trzynasta emerytura. Jednak czy każdy emeryt może skorzystać z popularnej „trzynastki”? Sprawdź, czy otrzymasz świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bądź Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czym jest trzynasta emerytura?

Trzynasta emerytura to cykliczne wsparcie pieniężne, którego oficjalnym założeniem jest pomoc najstarszej grupie społecznej będącej w trudnej sytuacji materialnej. Pierwszy raz trzynastą emeryturę wypłacono w 2019 roku.

Kto może otrzymać trzynastą emeryturę?

By otrzymać dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w postaci trzynastej emerytury, należy mieć uprawnienie przynajmniej do jednego z wymienionych świadczeń:

 • emerytury (w tym emerytury częściowej, pomostowej, kapitałowej),
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • renty (z tytułu niezdolności do pracy, rodzinnej, szkoleniowej bądź socjalnej),
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego znanego jako „Mama 4 plus”,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia dla inwalidów wojennych (wojskowych).

Z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego mogą skorzystać też cywilne niewidome ofiary działań zbrojnych.

W przypadku trzynastki nie liczy się wysokość kapitału początkowego. Pod uwagę nie jest brany również określony staż pracy.

trzynastka

Trzynastka osobie uprawnionej przysługuje tylko raz w danym roku, nawet gdy ubezpieczony spełnia więcej niż jeden z postulatów warunkujących jej przyznanie.

Kiedy jest wypłacana 13 emerytura?

Tegoroczne dodatkowe świadczenie emerytalne było wypłacane seniorom wraz z kwietniową emeryturą. W zależności od terminu, w którym regularnie otrzymujemy standardowe świadczenie, mógł być to: 5, 6, 10, 15, 20 lub 25 dzień miesiąca.

Wyjątek stanowiły osoby otrzymujące trzynastą emeryturę ze względu na posiadanie uprawnienia do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Ta grupa dodatek otrzymała w maju wraz z pozostałymi świadczeniami.

Czy trzeba składać wniosek o 13 emeryturę?

Trzynasta emerytura jest wypłacana automatycznie, co oznacza, że osoby do niej uprawnione nie muszą składać żadnych wniosków o emeryturę.

Czy komornik może zająć 13 emeryturę?

Świadczenie nie podlega zajęciu komorniczemu, jednak czasami mogą zdarzyć się sytuacje, gdy dodatek zostanie zajęty bezprawnie. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy ciąży na banku, w którym emeryt bądź rencista ma konto. Należy pamiętać o tym, że komornik, który otrzymuje środki z konta dłużnika, nie wie, z jakiego tytułu pieniądze się tam znalazły. W wyniku błędu może zająć należność.

W roku 2023 wartość trzynastki wzrosła o 250 zł i wyniosła 1588,44 zł brutto. To tyle, co otrzymują emeryci i renciści jako najniższą emeryturę w Polsce od marca 2023.

warunki wypłaty trzynastej emerytury

Trzynasta emerytura na przestrzeni lat

Zasada przyjęta od początku istnienia trzynastej emerytury mówi, że jej wartość jest równa kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.

W ciągu ostatnich lat wysokość trzynastej emerytury przedstawia się następująco:

 • 2019: 1100,00 zł brutto,
 • 2020: 1200,00 zł brutto,
 • 2021: 1250,88 zł brutto,
 • 2022: 1338,44 zł brutto,
 • 2023: 1588,44 zł brutto / 1445,48 zł netto.

Każdy emeryt i rencista otrzymuje tę samą kwotę niezależnie od wysokości regularnego świadczenia, czy to emerytury, czy renty.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *