Urlop wychowawczy a emerytura – ile lat wychowawczego wlicza się do emerytury?

urlop wychowawczy a emerytura

Urlop wychowawczy to prawo pracujących rodziców, zarówno matki, ojca, jak i opiekunów prawnych dziecka. Aby skorzystać z tego przywileju, pracownik musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę z co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy. W jaki sposób urlop wychowawczy przekłada się na wysokość emerytury?

Urlop wychowawczy można podzielić między obydwoje rodziców, przy czym łączny czas urlopu wynosi 36 miesięcy. W sytuacji, gdy tylko jeden z rodziców korzysta z tej formy, przysługuje mu 35 miesięcy. Urlop wychowawczy jest nieodpłatny, co oznacza, że pracownik w tym czasie nie otrzymuje wynagrodzenia.

Czy urlop wychowawczy wpływa na emeryturę?

Przed 1999 rokiem urlop wychowawczy był traktowany jako okres nieskładkowy i nie był uwzględniany podczas obliczania emerytury. Po zmianach wprowadzonych w 1999 roku urlop wychowawczy zaczęto traktować jako okres składkowy.

urlop wychowawczy

Na mocy nowego prawa osoby, które korzystały z urlopu wychowawczego przed 1999 rokiem, mogą ubiegać się o ponowne przeliczenie kapitału początkowego, czyli uwzględnienie go w świadczeniu emerytalnym.

Jakie są okresy wpływające na wysokość emerytury?

Wysokość emerytury jest determinowana przez okresy składkowe i nieskładkowe. Okresy składkowe to czas, gdy pracownik odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne, np. podczas zatrudnienia. Natomiast okresy nieskładkowe to takie momenty jak czas studiowania na uczelni wyższej czy pobierania zasiłku chorobowego. Oba te okresy mają wpływ na ostateczną kwotę świadczeń emerytalnych.

Warunki emerytalne

Od 1 października 2017 roku, aby przejść na emeryturę, kobiety muszą mieć 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Warunkiem jest opłacenie co najmniej jednodniowych składek na ubezpieczenia społeczne lub emerytalne. Emerytura jest wypłacana przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, jednak decyzja o przejściu na nią nie musi być podjęta dokładnie w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Pracownik ma prawo do dalszej aktywności zawodowej.

urlop wychowawczy

Za co odpowiada ZUS w kwestii urlopu wychowawczego?

Podczas korzystania z urlopu wychowawczego, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne są opłacane przez ZUS. Pracownik podlega tym ubezpieczeniom, chociaż bezpośrednio nie otrzymuje wynagrodzenia za ten czas.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *