Kiedy i gdzie senior może złożyć wniosek o emeryturę? Sprawdź, ile trzeba czekać na decyzję

wniosek o emeryturę seniora

Na wysokość emerytury ma wpływ nie tylko miesiąc, w którym na nią przechodzisz. Równie ważny może być konkretny dzień, w którym zdecydujesz się złożyć wniosek. Jaki czas jest najkorzystniejszy? Co należy wziąć pod uwagę?

Kiedy można przejść na emeryturę?

Powszechny wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Ukończenie tego wieku uprawnia do pobierania comiesięcznego, dożywotniego świadczenia emerytalnego. W niektórych przypadkach na emeryturę można przejść wcześniej.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o emeryturę?

Dokumenty, które senior powinien dołączyć do wniosku, wymieniono w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. Do wniosku o emeryturę należy dołączyć dokumenty takie jak:

 • prawidłowo wypełnione formularze (wniosek EMP oraz informację ERP-6),
 • dokumenty potwierdzające przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń.

Zgłaszający wniosek o emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy powinien dołączyć do wniosku dokumenty stwierdzające:

 • datę urodzenia,
 • okresy uzasadniające prawo do świadczeń oraz ich wysokość,
 • stan zdrowia, a także wywiad zawodowy sporządzony przez płatnika składek, jeżeli ubezpieczony pozostaje w zatrudnieniu – w przypadku, gdy prawo do świadczenia jest uzależnione od stwierdzenie niezdolności do pracy,
 • wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i ubezpieczenia, przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia,
 • okoliczności niezbędne do ustalenia świadczeń przysługujących z zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych. Jeżeli umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, tak stanowią – gdy Polska zawarła z danym krajem umowę dwustronną.

Formularze, które są wymagane do uzyskania emerytury, najprościej jest pobrać z oficjalnej strony internetowej centrali ZUS-u bądź poprosić o nie w najbliższej terenowej placówce instytucji.

Kiedy można złożyć wniosek o emeryturę?

By złożyć wniosek o emeryturę, nie musimy czekać do dnia po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Wnioskować o emeryturę senior może już 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Wniosek można wypełnić online, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS – PUE ZUS (usługa „Złożenie dokumentu ZUS Rp-1E” i „Złożenie dokumentu ZUS Rp-6”), a następnie wydrukować. W przypadku brakujących dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych może się do Ciebie zwrócić o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych materiałów.

Ważne! Najmniej korzystnym miesiącem do składania wniosków o emeryturę jest czerwiec, co wynika z mechanizmu waloryzacji składek i kapitału początkowego. W przypadku złożenia wniosku w czerwcu senior zostanie objęty tylko waloryzacją roczną (bez waloryzacji kwartalnych).

Gdzie senior powinien złożyć wniosek o emeryturę?

Osoba starsza wniosek standardowo składa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych bądź Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: w placówkach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Tak samo postępujesz w przypadku, gdy zamierzasz ubiegać się o emeryturę z zagranicy. Instytucja ubezpieczeniowa Twój wniosek o emeryturę lub rentę przekaże do wszystkich państw, w których pracowałeś. Wnioski o emerytury lub renty osób, które pracowały lub mieszkają w państwach UE lub EFTY (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), rozpatrują wyznaczone placówki ZUS realizujące rozporządzenia unijne. Poniżej podajemy ich zestawienie:

 • Oddział ZUS w Opolu – Niemcy;
 • Oddział ZUS w Bydgoszczy – Włochy;
 • Oddział ZUS w Gdańsku –  Wielka Brytania (wystąpiła z UE);
 • Oddział ZUS w Krakowie – Holandia;
 • Oddział ZUS w Chrzanowie – Belgia;
 • Oddział ZUS w Lublinie – Irlandia;
 • Oddział ZUS w Toruniu – Dania, Szwajcaria, Węgry;
 • I Oddział ZUS w Łodzi –  Grecja, Cypr, Malta;  
 • Oddział ZUS w Nowym Sączu – Czechy, Słowacja;
 • Oddział ZUS w Szczecinie – Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja;
 • Oddział ZUS w Rzeszowie – Portugalia, Hiszpania;
 • Oddział ZUS w Tarnowie – Austria, Lichtenstein, Słowenia;
 • I Oddział ZUS w Warszawie – Bułgaria, Chorwacja, Francja, Luksemburg, Rumunia.                  

Ile czasu ma ZUS, by wydać decyzję o emeryturze?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniosek o emeryturę rozpatruje w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jak senior otrzyma decyzję o emeryturze?

Decyzję z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli chodzi o świadczenia emerytalne, otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego. Gdy wszystko przebiegnie pozytywnie, pierwsza wypłata emerytury niedługo wpłynie na podany rachunek bankowy.

Czy senior może odwołać się od decyzji w sprawie emerytury?

Seniorzy, którzy otrzymali negatywną decyzję w sprawie świadczenia lub nie zgadzają się co do sposobu obliczenia emerytury, mogą odwołać się od wydanego postanowienia. Wystarczy, że w tej sprawie zwrócą się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie do miesiąca od dnia doręczenia decyzji. W złożeniu odwołania pomoże Ci placówka ZUS.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *