Nowe limity zajęć komorniczych z emerytur w 2023 roku

limity zajęć komorniczych

Pomimo posiadania dużej liczby niespłacanych zobowiązań komornik nie może zająć całej emerytury dłużnika. Niemniej jego działanie może znacznie zmniejszyć wysokość świadczenia. W przypadku pobierania długów z emerytur obowiązują dwa główne limity potrąceń. Po waloryzacji emerytury maksymalne stawki potrąceń są inne niż w 2022 roku.

Rosnące zobowiązania i ich skutki

Emeryci są jedną z najbardziej zadłużonych grup; tak twierdzi Krajowy Rejestr Długów. Średnia kwota zaległego zobowiązania przypadająca na osobę starszą w 2020 roku wyniosła około 18 tys. zł. Problem ten wynika z faktu, że emerytury w Polsce nie są wysokie. Chcąc utrzymać swój standard życia, stypendyści ZUS-u zaciągają np. chwilówki, a późniejsze raty często niestety przekraczają ich możliwości finansowe. W efekcie ich długi rosną.

Komornik nie może zabrać nam wszystkiego

W takich sytuacjach często jedynym wyjściem dla wierzyciela jest przymusowa egzekucja zadłużenia przez komornika, który ma prawo zająć część emerytury. Warto jednak pamiętać, że komornik nie ma prawa zabrać całego świadczenia przyznanego przez organ emerytalno-rentowy.

Egzekucja komornicza z emerytury

Jaką więc maksymalną miesięczną kwotę emerytury może zająć komornik na potrzeby zabezpieczenia roszczeń wierzyciela? Podobnie jak w przypadku kwoty wolnej od potrąceń, zależy to od tego, u kogo jesteśmy zadłużeni.

  • Długi niealimentacyjne – w przypadku zobowiązań tego typu, maksymalna kwota, którą komornik może zająć z naszej emerytury, to 25 proc. jej wartości brutto. Dłużnikowi musi pozostać kwota odpowiadająca co najmniej kwocie 75 proc. świadczenia minimalnego. 
  • Długi alimentacyjne – jeżeli zalegamy z płaceniem alimentów, komornik ma prawo zająć do 60 proc. naszej emerytury brutto. 

Kwota wolna od potrąceń

Podczas egzekucji komorniczej dwa główne limity potrąceń – alimentacyjne i niealimentacyjne – determinują, ile ze świadczenia może zabrać komornik.

Od 1 marca 2023 roku w przypadku egzekwowania należności niealimentacyjnych, kwota wolna od potrąceń i egzekucji wynosi 1191,33 zł. W przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych wynosi 635,38 zł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *