Emerytura bez podatku – sprawdź, czy z niej skorzystasz

emerytura bez podatku

Jednym ze sztandarowych zapisów Polskiego Ładu, czyli planu odbudowy krajowej gospodarki po pandemii COVID-19, jest tzw. emerytura bez podatku. Szacuje się, że zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku, objęły nawet 7–8 milionów emerytów i rencistów. To znaczna część polskiego społeczeństwa.

Czym jest emerytura bez podatku?

Emerytura bez podatku to jedna z kluczowych zmian uwzględnionych w ramach Polskiego Ładu. Przepisy zakładają, że w odniesieniu do świadczeń emerytalno-rentowych nieprzekraczających 2500 zł (brutto) miesięcznie nie odprowadza się daniny, którą jest podatek dochodowy. Osoby o wyższych świadczeniach zapłacą podatek. W ich przypadku zastosowano mechanizm „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że danina zostanie potrącona wyłącznie od kwoty przekroczenia. Jak w praktyce działa reforma podatkowa? W ramach programu renciści i emeryci mogą liczyć na następujące ulgi:

  • emeryt, który co miesiąc otrzymuje emeryturę w wysokości 3,2 tys. zł brutto, czyli 2660 zł netto, zyska 2 000 zł „na rękę” rocznie;
  • małżeństwo emerytów, z których jedna osoba otrzymuje emeryturę minimalną, a druga emeryturę na poziomie średniej, zyska 3 613 zł „na rękę” rocznie;
  • małżeństwo emerytów, w którym każda osoba otrzymuje 1 800 zł brutto emerytury (łącznie 3031 zł netto), zyska „na rękę” 2 946 zł rocznie.

Emerytura bez podatku a składka zdrowotna

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w przypadku świadczeń emerytalno-rentowych zwolnionych z podatku dochodowego nadal będzie trzeba odprowadzać składkę zdrowotną. Jej pobieraniem zajmuje się właściwy organ rentowy: ZUS bądź KRUS. Jednakże w związku z reformą podatkową zmianie uległ nieco mechanizm finansowania. Teraz emeryci i renciści rozliczani na nowych zasadach zapłacą pełną 9% stawkę. Przed wprowadzeniem „emerytury bez podatku” z 9% stawki 7,75% opłacano z zaliczki na podatek dochodowy. To oznaczało, że z wysokości świadczenia netto pobierano tylko 1,25% składki zdrowotnej.

Emerytura bez podatku a roczne zeznanie podatkowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wymaga, by świadczeniobiorcy emerytalno-rentowi pobierający tzw. emeryturę bez podatku składali roczne zeznanie podatkowe. Na tej opcji skorzystają jednak seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych. Razem ze współmałżonkiem nadal aktywnym na rynku pracy i uzyskującym opodatkowane dochody. Wspólne rozliczenie pozwoli obniżyć wysokość należnego podatku.

Emerytura wolna od podatku a zbieg świadczeń

Jeśli dana osoba pobiera dwa świadczenia – emerytalne i rentowe – podatku nie zapłaci tylko wtedy, jeśli kwoty obu świadczeń nie przekroczą 2,5 tys. zł. Po przekroczeniu tej kwoty podatek jest pobierany w myśl reguły „złotówka za złotówkę”.

Emerytura bez podatku. Czy zmiany są korzystne?

Na nowym rozwiązaniu najwięcej zyskują emeryci, których roczne wpływy ze świadczeń zbliżają się do 30 tys. zł brutto. Tyle wynosi teraz kwota wolna od podatku. Przed reformą było to 8 tys. zł brutto. To oznacza, że osoby, u których świadczenie bądź suma świadczeń przekracza 2500 zł brutto miesięcznie, podatek dochodowy zapłacą dopiero po przekroczeniu wspomnianych 30 tys. zł rocznie.

Czy trzeba składać wniosek o emeryturę bez podatku?

Proces przyznawania tzw. emerytury bez podatku jest maksymalnie uproszczony. By z niego skorzystać nie trzeba przechodzić dodatkowych formalności. Wszystko odbywa się automatycznie, w ramach osiągnięcia wieku emerytalnego.

Emerytura bez podatku a „trzynastka”

Wprowadzenie emerytury bez podatku nie wpływa na wypłacanie seniorom „trzynastek”, czyli trzynastych emerytur. Przyznaje się je na tych samych zasadach, jak dotychczas.

Emerytura bez podatku a „czternastka”

Emerytura bez podatku w żaden sposób nie wpływa także na wypłatę czternastej emerytury. W praktyce seniorzy mogą liczyć na wyższe świadczenia, rozumiane jako ich sumę. Dodatkowe świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego oraz wszelkich innych potrąceń.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *