Emerytury dla nauczycieli. Nowelizacja Karty nauczyciela 2023

emerytury dla nauczycieli

Nauczyciele będą mieli możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę na warunkach przedstawionych w maju. Za zmianami głosowało 236 posłów.

Regulacje dotyczące emerytur dla nauczycieli

Głosami 236 posłów „za”, przy 178 wstrzymujących się oraz 39 „przeciw”, Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Karta nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Prawo do wcześniejszej emerytury będzie przysługiwało nauczycielom, którzy rozpoczęli pracę przed 1 stycznia 1999 roku i mogą udowodnić 30-letni okres składkowy, z tym że co najmniej 20 lat musieli faktycznie wykonywać pracę na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego.

emerytury nauczycielskie

W ramach nowelizacji przepisów nauczyciele, którzy mają mniej niż 10 lat do osiągnięcia normalnego wieku emerytalnego, będą mogli ubiegać się o wcześniejszą emeryturę.

Wysokość emerytury zgodnie z ogólnymi zasadami

Emerytura nauczycieli będzie wyliczana na podstawie ogólnie obowiązujących zasad. Będzie to wynik podzielenia podstawy obliczenia, uwzględniającej zgromadzone środki, zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne i środki z OFE – przez przewidywaną długość życia osoby przechodzącej na emeryturę.

Wcześniejsza emerytura to niższe świadczenie

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski podkreślił, że decyzja o przejściu na wcześniejszą emeryturę oznacza otrzymanie niższej emerytury niż w standardowym systemie emerytalnym. Ta sytuacja wynika z faktu, że kapitał jest gromadzony przez krótszy okres, a przewidywana liczba miesięcy życia jest dłuższa.

Podczas prac nad projektem nie udało się rozszerzyć grupy nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego, mimo starań przedstawicieli opozycji.

Przepisy określające harmonogram emerytalny dla nauczycieli zostały również uwzględnione w projekcie ustawy. Zgodnie z nimi nauczyciele będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę, zaczynając od następujących dat:

  • 1 września 2024 roku – w przypadku nauczycieli, którzy urodzili się przed 1 września 1966;
  • 1 września 2025 roku – w przypadku nauczycieli urodzonych po 31 sierpnia 1966 r., ale przed 1 września 1969;
  • 1 września 2026 roku – w przypadku nauczycieli urodzonych po 31 sierpnia 1969.

Nauczyciele a świadczenie kompensacyjne

Podczas pracy nad projektem ustawy odrzucono propozycje rozszerzenia grupy nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego w takim stopniu, jak zgłosili to przedstawiciele opozycji. Chociaż wiceminister Piontkowski nie poparł tych poprawek, przyznał, że dyskusja na ten temat może się pojawić w przyszłości.

Nie znaczy to jednak, że grupy nie rozszerzono w ogóle. Nowelizacja z 28 lipca rozszerzyła grono nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego o pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – od września 2024 roku.

emerytura nauczyciela

Biorąc pod uwagę długość życia a wysokość emerytury świadczenie kompensacyjne może oferować nauczycielom korzystniejsze warunki finansowe. Jednak, zaznaczmy, że przejście na świadczenie kompensacyjne oznacza tyle co zrzeczenie się prawa do rekompensaty za utratę możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.

Jak wynika ze wstępnych wyliczeń ZUS-u, nauczycielka w wieku 56 lat, która zdecyduje się odejść na emeryturę 1 września 2024 roku, otrzyma tę emeryturę w wysokości 2579 zł brutto, natomiast na świadczeniu kompensacyjnym dostanie 3177 zł. Z kolei mężczyzna w wieku 61 lat dostanie odpowiednio 3080 zł i 3179 zł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *