Czym jest Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny?

emerytura europejska

OIPE, czyli Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny, to innowacyjne rozwiązanie mające na celu umożliwić mieszkańcom Unii Europejskiej oszczędzanie na emeryturę w sposób korzystny i długoterminowy. W Polsce ten system ma bazować na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE), dzięki czemu możliwe będzie odkładanie dodatkowych pieniędzy na „jesień życia” bez obciążenia podatkiem Belki.

OIPE – jaka jest jego specyfika?

OIPE, w dokumentach Unii Europejskiej skatalogowany jako PEPP (Pan-European Personal Pension Product), to indywidualny produkt emerytalny, do którego przystępuje się dobrowolnie. Jest dostępny dla każdego mieszkańca UE i nie jest częścią planów emerytalnych finansowanych przez państwo lub pracodawców. Zgromadzone środki będą zarządzane przez prywatne instytucje pod nadzorem organów krajowych i unijnych.

Korzyści wynikające z OIPE

OIPE oferuje szereg korzyści, takich jak:

 • możliwość oszczędzania / inwestowania bez podatku od zysków kapitałowych,
 • możliwość oszczędzania / inwestowania niezależnie od miejsca zamieszkania,
 • niski i limitowany poziom opłat za zarządzanie (maks. 1 proc.),
 • szeroki wybór instytucji oferujących,
 • prostota i porównywalność,
 • prywatny charakter środków i możliwość dziedziczenia.
Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny

OIPE w kontekście polskim

Zasady funkcjonowania OIPE na poziomie europejskim określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z 20 czerwca 2019 roku. Niemniej jako obywatel danego państwa po zdecydowaniu się na przystąpienie do OIPE będziesz podlegał regulacjom krajowym. W Polsce zasady programu zostaną określone w Ustawie o Ogólnopolskim Indywidualnym Produkcie Emerytalnym, która 18 kwietnia br. została zaakceptowana przez rząd.

OIPE a IKE

OIPE w Polsce ma opierać się na przepisach regulujących Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Najistotniejsze zgodności między OIPE i IKE to:

 • dostępność od 16 lub 18 roku życia,
 • posiadanie tylko jednego rachunku,
 • oszczędzanie / inwestowanie bez podatku od zysków kapitałowych,
 • limit wpłat trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok,
 • możliwość wczesnej wypłaty środków z obowiązkiem zapłaty podatku od zysków kapitałowych,
 • możliwość wskazania osoby (osób) uprawnionej do otrzymania środków po śmierci posiadacza.

W ofercie OIPE nie będzie możliwości samodzielnego inwestowania, która jest dostępna zarówno w IKE, jak i IKZE.

czym jest emerytura europejska

Warianty inwestycyjne w OIPE

OIPE będzie oferować do sześciu wariantów inwestycyjnych, różniących się poziomem ryzyka i potencjalnego zysku. Koszty i opłaty związane z podstawowym OIPE nie będą mogły przekraczać 1 proc. zgromadzonego kapitału rocznie. Jednak dostawcy OIPE będą mogli zezwolić na częstsze zmiany wariantu.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie OIPE zacznie obowiązywać w Polsce.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *