Ile wynosi 13. emerytura dla seniora? Kiedy jest wypłacana? Czy trzeba składać wniosek?

Trzynasta emerytura dla seniora

Jednym ze świadczeń przysługujących polskim seniorom jest tzw. trzynasta emerytura. Jednak czy każdy emeryt może skorzystać z popularnej „trzynastki”? Sprawdź, czy otrzymasz świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bądź Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czym jest trzynasta emerytura?

Trzynasta emerytura to cykliczne wsparcie pieniężne, którego oficjalnym założeniem jest pomoc seniorom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pierwszy raz trzynastą emeryturę wypłacono w 2019 roku.

Kto może otrzymać trzynastą emeryturę?

By otrzymać dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w postaci trzynastej emerytury, należy mieć uprawnienie przynajmniej do jednego z wymienionych świadczeń:

  • emerytury (w tym emerytury częściowej, pomostowej, kapitałowej),
  • świadczenia przedemerytalnego,
  • renty (z tytułu niezdolności do pracy, rodzinnej, szkoleniowej bądź socjalnej),
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego znanego jako „Mama 4 plus”,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia dla inwalidów wojennych (wojskowych).

Z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego mogą skorzystać też cywilne niewidome ofiary działań zbrojnych.

W przypadku trzynastki nie liczy się wysokość kapitału początkowego. Pod uwagę nie jest brany również określony staż pracy.

Trzynastka osobie uprawnionej przysługuje tylko raz w danym roku, nawet gdy ubezpieczony spełnia więcej niż jeden z postulatów warunkujących jej przyznanie.

Ile wyniosła trzynasta emerytura w 2022 roku?

Trzynastka jest równa wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca w danym roku. W 2022 roku było to 1338,44 zł brutto. Ustawodawca założył, że trzynastka nie będzie obciążona dodatkowym podatkiem. Od świadczenia odprowadzana jest jedynie składka zdrowotna. Po potrąceniu daniny realna wysokość trzynastej emerytury to 1217,98 zł. Tyle świadczeniobiorcy otrzymali „na rękę”.

Kiedy seniorom jest wypłacana 13 emerytura?

Tegoroczne dodatkowe świadczenie emerytalne było wypłacane seniorom wraz z kwietniową emeryturą. W zależności od terminu, w którym regularnie otrzymujemy standardowe świadczenie, mógł być to: 5, 6, 10, 15, 20 lub 25 dzień miesiąca.

Wyjątek stanowiły osoby otrzymujące trzynastą emeryturę ze względu na posiadanie uprawnienia do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Ta grupa dodatek otrzymała w maju wraz z pozostałymi świadczeniami.

Czy senior musi składać wniosek o 13. emeryturę?

Trzynasta emerytura jest wypłacana automatycznie, co oznacza, że osoby do niej uprawnione nie muszą składać żadnych wniosków o emeryturę.

Czy komornik może zająć 13. emeryturę seniora?

Świadczenie nie podlega zajęciu komorniczemu, jednak czasami mogą zdarzyć się sytuacje, gdy dodatek zostanie zajęty bezprawnie. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy ciąży na banku, w którym emeryt bądź rencista ma konto. Należy pamiętać o tym, że komornik, który otrzymuje środki z konta dłużnika, nie wie, z jakiego tytułu pieniądze się tam znalazły. W wyniku błędu może zająć należność.

Ile wyniesie trzynasta emerytura w 2023 i 2024 roku?

Zgodnie z przedstawionymi szacunkami w 2023 roku w ramach trzynastki uprawnieni dostaną maksymalnie 1405,55 zł „na rękę”. Z kolei w 2024 roku wysokość dodatkowego świadczenia może wynieść 1617,78 zł netto.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *