Powstanie Centralna Informacja Emerytalna – przeczytaj, czym będzie

Centralna Informacja Emerytalna

21 marca 2023 roku rząd zatwierdził projekt Ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. Projekt ten ma na celu stworzenie zbiorczej bazy, która grupowałaby wszystkie dane o uczestnictwie w programach emerytalnych dla każdego obywatela. Celem projektu jest ułatwienie kontrolowania stanu oszczędności na „jesień życia”.

Polacy potrzebują spójnego źródła informacji o swoich oszczędnościach

W uzasadnieniu do projektu przyjętego przez Radę Ministrów można przeczytać, że zmiany koncepcji systemu zabezpieczenia społecznego na okres po zakończeniu kariery zawodowej oraz powoływanie do życia nowych produktów oszczędnościowych, reformy i przekształcenia w OFE, spowodowały, że Polacy nie mają poczucia komfortu panowania nad całością swoich oszczędności gromadzonych z myślą o przyszłości.

Mimo że instytucje finansowe i ZUS regularnie informują o stanie kont, a także udostępniają możliwość sprawdzania stanu rachunków przez internet, wiedza ta jest rozproszona. Konieczne jest pamiętanie kilku loginów i haseł, aby mieć wgląd w różne źródła. Forma prezentacji tych danych także jest zróżnicowana. Nie ma jednego, spójnego, docelowego miejsca, gdzie można uzyskać taką informację całościowo, bez konieczności zwracania się do wielu instytucji.

Projekt CIE ułatwi planowanie oszczędzania

Dlatego powstał projekt stworzenia Centralnej Informacji Emerytalnej, czyli bazy, w której przyszli emeryci będą mogli sprawdzić stan swoich wszystkich programów emerytalnych i przekonać się, w jakiej wysokości emeryturę będą pobierać po zakończeniu kariery. Taka wiedza ułatwi optymalne planowanie oszczędzania na okres po zakończeniu aktywności zawodowej.

Łatwiejsze administrowanie systemem

Zebranie informacji o całym systemie pozwoli na lepsze administrowanie nim; zapewni przejrzystość tej części rynku finansowego. Za pomocą strony internetowej i aplikacji mobilnej odbędzie się elektronizacja kontaktów pomiędzy instytucjami systemu emerytalnego a ubezpieczonymi i oszczędzającymi. W efekcie zwiększy się konkurencyjność tego rynku, co będzie korzystne dla oszczędzających.

Pod nadzorem Polskiego Funduszu Rozwoju

Pieczę nad budową i funkcjonowaniem bazy emerytalnej będzie sprawował Polski Fundusz Rozwoju. KPRM argumentuje, że jako spółka Skarbu Państwa realizująca misję publiczną, PFR jest instytucją, której łatwiej kooperować z publicznymi ubezpieczycielami (ZUS, KRUS) oraz jednostkami administracji, które będą współpracować przy budowie CIE (Ministerstwo Cyfryzacji, które niedługo ponownie zacznie działać, czy Ministerstwo Finansów). Ponadto jako instytucji działającej na rynku doradczym i ubezpieczeniowym łatwiej jej będzie współpracować z instytucjami finansowymi prowadzącymi rachunki oszczędnościowe (IKE, IKZE, PPK, OFE) swoich klientów.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *