14 emerytura na stałe – rząd przyjął projekt ustawy

14 emerytura

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym stałym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym. Chodzi o 14 emeryturę, którą początkowo planowano jedynie jako jednorazowe wsparcie.

Kto jest uprawniony do 14 emerytury?

Nowa ustawa będzie miała zastosowanie do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Projekt jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Polityki Senioralnej oraz Komisję Polityki Społecznej i Rodziny jest po pierwszym czytaniu w sejmie. To sprawia, że jesteśmy coraz bliżej wprowadzenia czternastki na stałe, podobnie jak trzynastej emerytury.

Zasady wypłaty 14 emerytury

Zgodnie z projektem czternastka będzie przysługiwać w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca danego roku. W pełnej wysokości otrzymają ją jedynie te osoby, u których wysokość świadczenia podstawowego nie przekroczy 2900 zł. W razie przekroczenia wskazanej kwoty rozliczenie nastąpi w myśl zasady „złotówka za złotówkę”.

14 emerytura – nie niższa niż 50 zł

Poza tym zaproponowano, aby wysokość 14 emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Gdy będzie niższa, czternastka nie zostanie przyznana. Ponadto projekt ustawy przewiduje możliwość określenia wyższej kwoty 14 emerytury przez Radę Ministrów – poprzez rozporządzenie – do 31 października danego roku.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Finansowanie 14 emerytury

Świadczenie będzie finansowane z budżetu państwa, z zachowaniem rozwiązania przejściowego dla 2023 roku, w którym utrzymano finansowanie dodatkowych świadczeń związanych z wypłatą 13 i 14 emerytury ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *