Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci?

ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci

Według Ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych emerytura to świadczenie wypłacane przez ZUS osobom kończącym aktywność zawodową. Przyznanie emerytury zależy od stażu pracy i wieku. Co ważne, kobietom, które z uwagi na obowiązki związane z wychowaniem przynajmniej 4 dzieci nie wypracowały prawa do minimalnej emerytury, też będą przysługiwały pieniądze na jesień życia.

Emerytura a okresy składkowe i nieskładkowe

Ustalając staż pracy, trzeba uwzględnić okresy składkowe, czyli lata, w których odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne, i okresy nieskładkowe. Do tych drugich zalicza się na przykład lata spędzone na urlopie wychowawczym (bezpłatnym), podczas którego matka zajmowała się wychowaniem dzieci.

Emerytura wynosi 24 proc. kwoty bazowej, czyli przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, i po 1,3 proc. podstawy wymiaru kwoty bazowej za każdy rok okresów składkowych oraz po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.

doliczenie lat do emerytury za dzieci

Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci?

Kobiety, które urodziły dzieci, mogą liczyć na preferencyjne warunki ustalania prawa do emerytury. Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci? W przepisach przewidziano możliwość doliczenia do 3 lat za jedno dziecko. I maksymalnie 6 lat, jeśli dzieci jest więcej. Jeżeli ze względu na stan fizyczny albo psychiczny dziecka przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, to możliwe jest doliczenie maksymalnie dodatkowych 3 lat na każde dziecko.

Program Mama 4 plus

Osoby, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i z tego powodu nie były w stanie wypracować prawa do chociażby minimalnej emerytury, mogą ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W przypadku kobiet dotyczy to matek, które ukończyły 60 lat i wychowały albo urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę dzieci. Natomiast mężczyzna, by skorzystać z tego świadczenia, musi mieć ukończone 65 lat i być ojcem, który wychował minimum czwórkę dzieci, w sytuacji gdy ich matka odeszła, zmarła lub przez dłuższy czas nie opiekowała się potomstwem.

emerytura a dzieci

Co ważne, świadczenie Mama 4 plus nie jest zarezerwowane wyłącznie dla rodziców biologicznych. Dotyczy również wychowywania dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych i tych, które zostały przyjęte do rodziny zastępczej.

Wysokość świadczenia Mama 4 plus to od marca 2023 roku 1588,44 zł.

Podsumowanie

Podsumowując, macierzyństwo niesie za sobą wiele wyzwań, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Państwo, chcąc wesprzeć matki, które z uwagi na poświęcenie się potomstwu, musiały w pewnym stopniu zrezygnować z kariery zawodowej, oferuje im preferencyjne warunki emerytalne. Taka możliwość to ulga dla rodziców rodzin wielodzietnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *