Lekarze i pielęgniarki w domach pomocy społecznej

lekarze i pielęgniarki w DPS

Domy pomocy społecznej (DPS) nie mają możliwości świadczenia usług leczniczych i nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Taka sytuacja powoduje, że mieszkańcy, mimo że są często w podeszłym wieku i mają problemy zdrowotne, nie mają dostępu do specjalistów oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po 18. To zjawisko, które nie znalazło dotychczas odpowiedniego rozwiązania prawnego.

Dysproporcje w wynagrodzeniach pielęgniarek

Zarobki pielęgniarek pracujących w DPS-ach są niższe w porównaniu do zarobków pielęgniarek zatrudnionych w placówkach medycznych. Ten problem wynikający z nierówności w wynagrodzeniu między DPS a placówkami leczniczymi był już sygnalizowany w 2021 roku przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Wynagrodzenie pielęgniarek w sektorze medycznym ma wzrosnąć o 41 proc., podczas gdy pensje w DPS pozostaną bez zmian. W rezultacie różnica w zarobkach może sięgać nawet 2000 zł.

Inicjatywy zmieniające finansowanie pielęgniarek

Nowy projekt, który jest w trakcie przygotowywania wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, ma za zadanie zmienić sposób finansowania pielęgniarek w DPS-ach. Zamiast przez samorządy pielęgniarki będą finansowane przez NFZ. Dzięki temu ich wynagrodzenia mogą wzrosnąć.

opieka w DPS

Obecnie około 6 tys. pielęgniarek pracuje w DPS-ach, które od lat borykają się z problemami kadrowymi. Proponowano nawet, aby niektóre DPS-y przekształcić w zakłady opiekuńczo-lecznicze, uwzględniając stopień schorzenia mieszkańców. Takie zmiany miałyby na celu zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej dla potrzebujących.

Perspektywy dla lekarzy w DPS

Wiceminister rodziny, Stanisław Szwed, zwrócił uwagę, że nowe przepisy prawne mają uregulować status DPS jako podmiotów leczniczych. Mieszkańcy DPS-ów często skarżą się na trudności w dostępie do lekarzy.

Mimo że mieszkańcy DPS mają te same prawa do opieki zdrowotnej jak inni ubezpieczeni, praktycznie nie mają możliwości stałego kontaktu z lekarzami czy innymi specjalistami. Problematyczne jest, że DPS nie jest traktowany jako podmiot leczniczy, a więc nie może zatrudniać lekarzy.

personel w domach opieki

Możliwe rozwiązania problemu opieki zdrowotnej w DPS

Jednym ze sposobów świadczenia opieki zdrowotnej w DPS może być zlokalizowanie jednostki leczniczej w ramach struktury zakładu opieki zdrowotnej. Dzięki temu mieszkańcy mogliby korzystać z pomocy lekarskiej na miejscu, co jest szczególnie ważne dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Zachęcamy też do przeczytania artykułu pt. Jak przekonać bliskiego do zamieszkania w domu opieki?

Z ofertą domów opieki z różnych części Polski możecie zapoznać się tutaj.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *