Kwalifikacje personelu w domach opieki

personel w domach opieki

Normy zatrudnienia w przypadku domów opieki są kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej jakości usług oraz bezpieczeństwa pobytu pensjonariuszy. Kluczowe znaczenie mają w tym względzie zapewnienie bezpieczeństwa oraz odpowiedzialność w przypadku wszelkich szkód, takich jak upadki.

Kim jest opiekun w domu opieki?

Praca w domu opieki jest bardzo odpowiedzialna i często bardzo trudna. Podopieczni to osoby starsze, z ograniczeniami mobilności, którym trzeba pomagać w ubieraniu się, spożywaniu posiłków czy kąpieli. Personel domu opieki powinien wspierać podopiecznych w komunikacji z otoczeniem.

Opiekun w domu pomocy społecznej jako zawód został sklasyfikowany pod numerem 341203 i literą S w rządowej klasyfikacji zawodów. Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej musi posiadać dyplom w zawodzie opiekuna w domu pomocy społecznej, a opiekun osoby starszej analogicznie dyplom w zawodzie opiekuna osoby starszej. 

kwalifikacje personelu w domach opieki

Podmioty prowadzące placówki opieki są obecnie zobligowane do zatrudniania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, a także doświadczenie zawodowe. Ważne, by takie osoby mogły przedstawić dokumenty poświadczające odbycie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Ważne jest, aby osoby te miały udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku.

Jakie cechy powinien mieć opiekun w domu opieki?

Chociaż profesjonalizm związany z doświadczeniem i wiedzą jest istotny w pracy w domu opieki, to jednak nie jest najważniejszy. Faktycznie samo posiadanie kompetencji to niewystarczający atut. Często to predyspozycje osobowościowe okazują się kluczem do sukcesu. Osoby zatrudnione w domach opieki muszą charakteryzować się nie tylko gotowością do pomocy, ale też głębokim zaangażowaniem, cierpliwością i empatią. 

Wynagrodzenie opiekuna jest różne w zależności od placówki. W prywatnych placówkach zarobki są zwykle wyższe. Natomiast w placówkach państwowych zarobki często są na poziomie minimalnej pensji krajowej.

Personel domów opieki

Skład i liczba personelu w domu opieki są regulowane przez przepisy. Przy grupie 100 podopiecznych należy zatrudnić nie mniej niż dwóch pełnoetatowych pracowników socjalnych. Pensjonariusze muszą mieć dostęp do specjalistów takich jak psycholog czy psychiatra.

jaki powinien być personel w domu opieki?

Stosunek zatrudnienia pełnoetatowych pracowników terapeutyczno-opiekuńczych do pensjonariuszy wynosi minimum 0,4 na osobę starszą, 0,6 w przypadku osób chorych somatycznie, natomiast dla osób z zaburzeniami intelektualnymi, niepełnosprawnościami fizycznymi i umysłowymi – co najmniej 0,5 na podopiecznego.

Kontrola domów opieki

W świetle nowelizacji wojewoda ma nowe uprawnienia do kontroli placówek pod kątem jakości usług i zatrudnienia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Jeśli placówka nie spełnia wymogów, wojewoda ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na dostosowanie się do nich lub wycofanie zezwolenia na jej prowadzenie.

Z ofertą domów opieki z różnych części Polski możecie zapoznać się tutaj.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *