Od 1 lipca obowiązują wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn

wysokość podatku od spadku i darowizn

Od 1 lipca obowiązują nowe, korzystniejsze dla podatników, zasady w zakresie podatku od darowizn. Ilość pieniędzy, którą można podarować bez obowiązku zapłaty podatku, znacznie wzrosła.

Darowizny bez podatku a nowe limity

Nowe progi kwot wolnych od podatku dotyczące darowizn i spadków wynoszą:

  • 36 120 zł dla osób z I grupy podatkowej (np. małżonkowie, rodzice, dzieci, dziadkowie) – w porównaniu do wcześniejszych 10 434 zł,
  • 27 090 zł dla osób z II grupy podatkowej (np. rodzeństwo rodziców, dzieci rodzeństwa) – wcześniej 7 878 zł,
  • 5 733 zł dla osób z III grupy podatkowej (np. narzeczeni) – przed zmianą – 5 308 zł.
podatek od spadków i darowizn

Kto może skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku?

Z całkowitego zwolnienia z podatku, niezależnie od darowanej kwoty, nadal będą mogły skorzystać osoby z tzw. zerowej grupy podatkowej, czyli należące do najbliższej rodziny spadkodawcy. To.

  • małżonek,
  • zstępni (np. dzieci, wnuki),
  • wstępni (np. rodzice czy dziadkowie),
  • pasierb,
  • rodzeństwo,
  • ojczym,
  • macocha.

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku, konieczne jest zgłoszenie otrzymanej darowizny (spadku) do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego. Należy to zrobić na druku SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Niezgłoszenie w terminie otrzymanej darowizny lub spadku poskutkuje koniecznością zapłaty podatku w stawkach właściwych dla I grupy podatkowej.

„Gotówkowa pułapka” w podatku od darowizn

W tym wszystkim jest jednak pewien haczyk. Jeśli darowizną są pieniądze, obdarowany musi udokumentować ich przekazanie dowodem przekazania „na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej lub przekazem pocztowym”. Aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania darowizny środków pieniężnych, należy więc udokumentować ich otrzymanie przelewem.

spadki i darowizny

Jak obliczyć podatek od darowizn?

No dobrze, a jeśli przekroczę kwotę wolną od podatku w przypadku darowizn, w jakiej wysokości daninę będę musiał/-a oddać? Obliczanie podatku od darowizn jest relatywnie proste. Wystarczy znać stawki dla poszczególnych grup podatkowych, a wynoszą one:

3 proc. dla I grupy do progu 11 833 zł

Jeżeli wartość spadku lub darowizny mieści się w przedziale między 11 833 zł a 23 665 zł, podatek wynosi 355 zł plus 5 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł. Natomiast jeśli wartość darowizny lub wartość spadku przekracza 23 665 zł, podatek wyniesie 946,6 zł plus 7 proc. nadwyżki ponad 23 665 zł.

7 proc. dla II grupy do progu 11 833 zł

Jeśli kwota spadku lub darowizny znajduje się w przedziale od 11 833 zł do 23 665 zł, podatek wyniesie 828,4 zł plus 9 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł. Natomiast jeśli kwota darowizny lub wartość spadku przekracza 23 665 zł, podatek wyniesie 1893,3 zł plus 12 proc. od nadwyżki ponad 23 665 zł.

12 proc. dla III grupy do progu 11 833 zł

Jeśli kwota spadku lub darowizny, lub ich równowartość, mieści się w przedziale od 11 833 zł do 23 665 zł, podatek wyniesie 1420 zł plus 16 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł. Natomiast jeśli wartość spadku lub darowizny przekracza 23 665 zł, podatek wyniesie 3313,2 zł plus 20 proc. nadwyżki ponad 23 665 zł.

nowe limity podatku od darowizn

Uwaga! Podatek obliczamy od nadwyżki powyżej kwoty wolnej od podatku. Z kolei, aby określić, czy limit darowizn od danego (tego samego) darczyńcy został przekroczony, pod uwagę bierze się czystą wartość wszystkich darów, tj. rzeczy i praw majątkowych, które podatnik otrzymał od niego w ciągu roku bieżącego oraz pięciu lat poprzedzających ten rok, w kontekście darowizn wielokrotnych.

Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać aktualne przepisy dotyczące podatku od darowizn i stosować się do nich. Tylko w ten sposób unikniesz niepotrzebnych problemów i niespodziewanych kosztów. W razie wątpliwości skorzystaj z pomocy adwokata lub radcy prawnego

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *